Andreas Grinde

Andreas Grinde er medlem af Konservatorskolens aftagerpanel. 

Andreas Grinde er uddannet konservator cand. scient. cons. Han er samlingschef ved De Danske Kongers Kronologiske Samling Rosenborg og Amalienborg.