Dagmar Warming

Dagmar Warming , cand. mag. MA, merk.d., er direktør på Ribe Kunstmuseum. Har desuden en række tillidsposter bl.a. som  næstformand for Syddansk Universitet, medlem af bestyrelsen for Konserveringscenter Vest, Hermod Lannungs Museumsfond og Organisationen Danske Museer (2009-2016).