Lone Feifer

Lone Feifer er medlem af Arkitektskolens aftagerpanel.

Lone Feifer er arkitekt MAA og har en postgraduate Master in Energy & Green Architecture. arbejder som programdirektør for bæredygtigt byggeri i VELUX gruppen. Medlem af Designrådet (2014), Repræsentantskabet for Akademisk Arkitektforening (2011), bestyrelsen for Arkitektens Forlag (2013), samt Forskønnelsen (2013).