Louise Dedenroth Høj

Titel
ErhvervsPhD
Institut
Bygningskunst, By og Landskab

Forskningsprofil i KADK’s forskningsdatabase