Søren Bak-Andersen

Titel
Ph.d.-stipendiat
Institut
Bygningskunst og Kultur
Telefon
4170 1537

Primære forskningsfelter

  • Materialelære
  • Historisk byggeteknik
  • Folkelig byggeskik
  • Lokal forankring
  • Historie og kultur
  • Bevaring

Forskningsprofil i KADK’s forskningsdatabase