Tina Saaby

Tina Saaby er formand for Arkitektskolens aftagerpanel.

Tina Saaby har været stadsarkitekt i København siden 2010. I rollen som stadsarkitekt er hun kommunens rådgiver i arkitektoniske spørgsmål i udviklingen af byens rum og bygninger, planer og strategier.

Tina er udannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1997. Hun har 16 års erfaring som praktiserende arkitekt blandt andet som partner i Witraz Arkitekter og har tidligere været næstformand i Akademisk Arkitektforening.

Tina er ekstern censor på Københavns Universitet, LIFE, Roskilde Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design Konservering samt formand for Arkitektskolens aftagerpanel på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design Konservering. Derudover er hun gæsteprofessor på Sheffield University i England. Tina har forelæst i det meste af Europa, Rusland og USA.

Tinas faglige kompetencer er særligt indenfor byudvikling, brugerinddragelse, social innovation, formidling og nye måder at organisere byggeprocesser.