Tine Kjølsen

Titel
Underviser, Programleder, Grafisk Designer, MA
Institut
Visuelt Design
Telefon
4170 1505

2013- Institutleder Institut for Visuelt Design. Er ansvarlig for instituttets tilblivelse, udvikling og drift med de nye programmer fra 1 september 2104.

2012- Fagleder Kunstakademiets Designskole. Er medansvarlig for udvikling og implimenteringen af  ny vision og strategi på institutions såvel som skoleniveau samt uddannelsesstruktur mm. som en del af Strategisk Ledelsesteam.  Har den daglige ledelse af alle strategiske ændringer afledt af SL beslutninger på Designskole niveau samt den løbende udvikling af undervisning og integration med forskning og erhvervssamarbejder. Endvidere tovholder på Kunstakademiets Designskoles internationaliseringspolitik og udvikling af denne. Endvidere Institutleder fro Visuelt Design fra 2013-.

2011-2012 Konstitueret rektor på Kunstakademiets Designskole. Leder Designskolen i Trojkasamarbejde med KA og KK i en periode, hvor der er stor fokus på implementeringen af de første fusionsfaser, frem mod den nye rektors tiltrædelse 1 april 2012. Som konstitueret rektor har jeg set det som min primære opgave at være fokuseret på at holde den igangværende fusionsproces på sporet ved at arbejde positivt og målrettet på dette i samarbejde med den øvrige skoleledelse. Et kernepunkt i den proces har for mig været at sikre en åben dialog og dagligt være tilgængelig i organisationen. Funktionsperioden har endvidere indeholdt et større politisk ressortskifte hvor skolens ministerielle tilhørsforhold, rektoransættelsen og den deraf følgende overlevering til ny ledelse og udvikling af ny organisation. Internationaliseringen af design-uddannelsen, herunder de vigtige netværk vi er en del af, har jeg også i denne periode haft en særlig opmærksomhed på og deltagelse i. Med den udvikling der sker omkring os, er det vigtigt at udvikle nye samarbejder med andre skoler, med henblik på at sikre dynamiske udvekslingsaftaler for vores studerende med andre lignende uddannelsesinstitutioner. De strategiske samarbejder indenfor bla. CIRRUS og CUMULUS netværkene er udviklet for at styrke og fastholde fx de små men vigtige designspecialer. Som rektor har jeg også været fokuseret på at videreudvikle vores erhvervs- og brancherelationer med en række initiativer bla. matchmaking events i forbindelse med Designskolens kandidatudstillinger.

2008-2011: Uddannelsesleder og efterfølgende Centerleder for Center for Kommunikations-design, Danmarks Designskole. Som Centerleder varetog jeg en bred vifte af funktioner, jobbet indebar en tredelt funktion med faglig, personale og økonomisk ledelse.

Faglig ledelse: var ansvarlig for planlægning og gennemførelse af instituttets aktiviteter og opfølgningen/evalueringen heraf. Sikrede at det faglige samarbejde fungerede på instituttet, forestod udviklingen af instituttets faglige profil inden for rammerne af skolens overordnede politik og retningslinjer samt varetog instituttets interesser udadtil.

 Personaleledelse: havde det direkte ledelsesansvar i forhold til instituttets VIP personale med primær arbejdsforpligtelse på instituttet, og delegerede opgaver til disse, medvirkede til løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, så de bedst muligt opfyldte skolens kort- og langsigtede behov, samt forestod organisations- og medarbejderudvikling.

Økonomisk ledelse: prioriterede og disponerede instituttets penge-, personale- og lokale-ressourcer på en sådan måde at der kunne opnås bedst mulige kvalitet på instituttet.

 2007-2008:  Konstitueret Institutleder på Institut for Kommunikationsdesign, Danmarks Designskole ( DKDS) med ansvar for ledelsen af instituttets 3 faglige teams og daglig koordinering af undervisnings- og planlægnings- opgaver. Var en aktiv del af DKDS ledelsesgruppe med ansvar for udvikling af skolens strategi og faglige drift.

2006-2007:  Konstitueret Institutleder på Institut for Produktdesign, med ansvar for ledelsen af instituttets 5 faglige teams og daglig koordinering af undervisnings- og planlægnings- opgaver. Jeg var en del af DKDS ledelsesgruppe med ansvar for udvikling af skolens strategi og udvikling.

1999:  Fastansat som projektlærer på Danmarks Designskole, med ansvar for fortløbende planlægning og udvikling af undervisningen på grunduddannelsen. Ansvarlig for integration og udvikling af den nye almene design grunduddannelse efter Bolognastrukturen efter 2003. Et større udviklings- og implimenteringsarbejde hvor tilgangen til uddannelsens struktur og indhold blev ændret markant bla ved indførelse af designteori og krav til skriftlighed på studiet.

1993- 1999: Timelærer/ underviser på Danmarks Designskole, Linien for Beklædning, Møbel, Grundskolen og  Institut for Industriel Design. Timelærer i model tegning  Kunsthåndværkerskolen, Kolding. Timelærer og faglig konsulent i tegning og tredimensionel formgivning på Institut for Ædelmetal, Guldsmedehøjskolen, Kbh.

Lederuddannelse:

2012-2014: Ledernetværksmodul ved Attractor Rambøll Management. Deltager i et netværk for ledere der arbejder ud fra en systemisk, anerkendende tilgang, der ønsker inspiration og brugbare bidrag fra andre ledere til deres ledelsesudøvelse og organisationsudvikling. I netværket arbejder jeg på fortsat at udvikle og reflektere over min egen ledelsesstil og få skabt en bredere forståelse af ledelse som profession.

2011: Ledelses coachingforløb ved Attractor Rambøll Management. Gennemførte 1 år´s ledelsescoaching i praksis i forhold til håndtering af de mange udfordringer, der lå i at fylde funktionen som konstitueret rektor i et praktisk forandringsledelsesrum præget af fusionen mellem de tre skoler.

2010: Systemisk lederuddannelse i praksis og teori ved Attractor Rambøll Management. Arbejdede her med at få et sammenhængende teoretisk og praktisk grundlag for at udøve og forstå ledelse samt at mestre samtaler og skabe udvikling med medarbejdere og kollegaer. Lærte hvordan man via anerkendende kommunikation arbejder med forandringer i organisationer, grupper og i forhold til individer. Har endvidere opnået redskaber til at udvikle og sikre min kommunikative ledelsespraksis.

Uddannelser:

2010-2014:Lederuddannelse, coaching og ledernetværk Attractor, Rambøll Management

2002-2004: Master i professionsuddannelse og professionsudvikling, KU

1995-2002: Folkeuniversitetet KBH, enkeltfagskurser på Kunsthistorisk fakultet

1980-1984: Skolen for Brugskunst, afgang som grafiker fra afdeling for tegning og grafik

1980: Kunsthøjskolen i Holbæk

1978-1979: Art & Design Department, Santa Monica City College, USA

1987: Musik-sproglig student Hjørring Gymnasium

Publikationer:

2014:       Beginning” udstillingspublikation Redaktør Tine Kjølsen og Annette Skov

2012:      ”Værk og værksted” om billedkunstneren Gerda Thune Andersen. Redaktør Tine Kjølsen og Jørgen Gammelgaard

2010:      ’Billedkunst´17 årg. nr.3: Jørgen Gammelgaard og Tine Kjølsen. Richard Winther – om det grafiske værk .

2006:       Akademisk metode 2 ”Akademisering af designskolen – en fremtidigdesignuddannelse på to ben”  Tine Kjølsen, Barbara Adler, Debora Domela og Jens Overbye

2005:       Professionsidentitet i forandring, Tine Rask Eriksen og Anne MetteJørgensen (red) ”, ”Designprofessionsidentitet i forandring, fra praksis- tilteoretisk profession”. Tine Kjølsen og Barbara Adler

2004:       Masterspeciale ” Pædagogisk praksis på Danmarks Designskole og denskontekstuelle rammer i lyset af en omstillings tid.” lagt ud på Den DanskeForskningsdatabase.

Øvrige:

2014-2016 15 Juni Fondens rådgivende bedømmelsesudvalg til ny dimitterede  designere

2013-2015: Statens Kunstråds Repræsentantskab

2013: Bo Bedre Awards 2013, jurymedlem

2012: Styregruppemedlem med forankring i DDC, vedrørende dansk design og arkitektur fremstød på Hong Kong Business of Design Week december 2012 .

2011-2012:  ”Fremtidens designpolitik – visioner og muligheder”, et designpolitisk oplæg udarbejdet sammen med DE, DI, DDA  m fl..

2011 -: Tovholder i forhold til skolens engagement og deltagelse i Innovationsnetværket.

2011 -: Forvandlingsakademiet Kulturværftet i Helsingør, KADK partner.

2011: Creative Circle Award jurymedlem 2011.

2010 -: Deltagende i Projektgruppe om udviklingen af Diplomuddannelse i kunst og kulturformidling for børn og unge med fokus på arkitektur og design, SUC.

2009-2011: Deltagende i projektgruppen om Arkitektur og Design under Børnekulturens netværk, KUM.

2009 -:Bestyrelsesmedlem, Daghøjskolen VERA.

2009 -:Bestyrelsesmedlem, Spiluddannelsen DADIU (Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning).

2008 -: Projektgruppedeltager vedrørende planlægning af Cirrus (det nordiske designskolenetværk) arbejds- såvel som rektormøder.

2005-2006: Tovholder og redaktion på kulturpolitisk oplæg for en samlet arkitektur og designpolitik, for Socialdemokratiet.

1984 -: Udøvende billedkunstner indenfor grafik/ kobbertryk med fortløbende udstillingsvirksomhed.

Udvalgte udstillinger:

2014 Kunsthallen Silkeborg Bad. Galleri Pi, udvalgte kunstnere 2014. 2013 Rytterskolen, Brønshøj. 2012-2013 GLOBAL MATRIX III USA. 2004-2010 Galleri Pi. 2008 TWO IN ONE, Næstved International Mini print Exhibition. 2008 GLOBAL MATRIX II, USA. 2004 GLOBAL MATRIX USA. 1997 VK 97, jubilæumsudstilling. 1993 Kunstnernes Vinterudstilling, Sønderjylland. 1992 Maj-udstillingen, Lemvig. 1987-1992 Vestsjællands Censurerede Kunstudstilling. 1989 SIBIRIEN 1989- en åben udstilling på B&W. 1987 Charlottenborgs Forårsudstilling. Samt en række kunstforeninger.

 Links:

 http://www.linkedin.com

 http://galeriepi.dk/artist/tine-kj%C3%B8lsen/       

 http://www.grafisk-kunst.org/mini-prrints/tine-kjoeelsen-mini.htm

 http://tinekjoelsen.blogspot.dk/