Vinay Venkatraman

Vinay Venkatraman er medlem af Designskolens aftagerpanel og tiltrådt ultimo 2015

Vinay er grundlægger og direktør for Leapcraft – en stor datadrevet konsulentvirksomhed indenfor innovation. Vinay arbejder i krydsfeltet mellem design og teknologi.

Han er konsulent for virksomheder over hele verden og international foredragsholder.

Hans interesseområder ligger indenfor udforskning af design og teknologi for på den måde at være med til at løse nogle af verdens store udfordringer.