PhD Courses 2019/20

KADK’s PhD School is organized into three research training programmes offering courses within the fields of architecture, design and preservation. Additionally, the PhD School offers generic classes for the PhD students.

All PhD students matriculated in a doctoral degree-awarding institution in Denmark can sign up for PhD courses at KADK PhD School. There might, however, be restrictions on the number of participants in each class.

European Conservation PhD Student Colloquium

Course title and dates:
European Conservation PhD Student Colloquium 21th – 22nd November 2019
Nordic Conservation Programmes Network and ENCoRE Ulrich Schiessl Ph.D. Colloquium

Course description:
The School of Conservation department at KADK is pleased to announce the European Conservation PhD Student Colloquium for current PhD students in conservation training institutions, hosted by the School of Conservation, in cooperation with the Nordic Conservation Programmes Network and ENCoRE Ulrich Schiessl Ph.D. Colloquium.

The aim of the Colloquium is to give postgraduate research students the opportunity to present and discuss their current research with their peers and programme faculty, and to benefit from such an exchange. It will allow sharing of ideas and information amongst PhD candidates and programme faculty in an informal environment. The Colloquium seeks to create a European forum for debate and exchange of ideas in research with relevance to the conservation / restoration of cultural and natural heritage and archaeology. Furthermore, it provides a venue for PhD students to meet, interact and form future collaborations with other PhD students.  The Colloquium is open only to current PhD candidates of all disciplines within conservation, their supervisors and other academic staff involved in research training in the European conservation programmes.

All current PhD candidates who wish to participate must give an oral presentation in English (20 min.) of the progress in their current PhD research. Those who have attended in previous years are encouraged to present an update of their research. All presenters are asked to submit an extended abstract (300-500 words) for circulation to the participants in advance of the meeting in order to provide for discussion of presentations. 

Deadline: 
October 9 2019 through Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

Venue: 
KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 Copenhagen K

Contact: 
Jane Richter (
jr@kadk.dk)
Dorte V. P. Sommer (
dvp@kadk.dk)

ECTS:
3,1 ECTS

 

Bridging the Gap Between Academic and Applied Research

Course title:
Bridging the Gap Between Academic and Applied Research: interdisciplinary approaches for the built environment

Responsible:
Olga Popovic, Professor, PhD, Architect MAA 

Additional lecturers:
Lotte Bjerregaard Jensen, Associate Professor, PhD, Architect, MAA
Søren Nielsen, Architect MAA, R & D leader, Partner, Vandkunsten 
Andreas Castberg, PhD, Civil Engineer, CCO, Business Development
Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Course description:
This PhD course makes a connection between academic applied research closely related to practice in the context of interdisciplinarity.

Research within the built environment including architecture, architectural technology, construction, building engineering and design disciplines often deal with applied research with relevance to practice. Also, as design approaches are holistic, applied research within the built environment is often interdisciplinary combining methods, tools and approaches from specific disciplines.

Currently the importance of leading the field and creating new knowledge is not only essential for research institutions, but research and development (R & D) activities are becoming integral part of companies, studios and practices that traditionally have not been involved in research. R&D enables them to formalize their own investigations, also, link with research institutions with an aim of initiating and investigating practice-relevant research problems. The findings of these are often essential for a practice because the practice can apply the research into their everyday work becoming a leader within their applied field.

The collaborations with industry are important for an applied research project, they give an important edge of relevance and applicability as well as an opportunity to test the findings in a real-practice context. However, there are also challenges when collaborating with industry. The main challenges lie in the (often different) expectations about the real project aims, the time-scale of applicability, research methods to be used and in how the research is presented and shared within the wider research community.

This PhD course offers a platform that questions the position of an academic research project and its relationship to practice/industry within the context of interdisciplinarity.

Lectures with case-studies of completed PhD projects and research projects addressing aspects from the broad field of the built environment (architecture, architectural technology, construction, building engineering and design disciplines) will be presented followed by discussions. The following topics will be covered:

1.     Technology and art in a research project

2.     Interdisciplinary research methods and tools

3.     Parametric design tools optimizing design decisions

4.     Expectations and value systems – practice/industry v.s academic environment

In addition to the lectures, and through: discussions, a workshops, seminar and a symposium, aspects will be addressed:
Interdisciplinarity – challenge and opprtunity,
Academic v.s practice/industry relevance, 
Research methods,
Time planning,
Resources (equipment, tools etc.) 
Knowledge rights/intellectual ownership,
Managing expectations,
Dissemination to practice and research community,

Each lecture will be followed by a workshop with students working in groups where common opportunities and challenges of their own PhD projects will be mapped. This, will aim at identifying the topic/PhD aspect of their own PhD, each student will work with for the symposium.

For the symposium, the PhD students will be asked to prepare, write and present an essay that addresses an aspect of their PhD which will be presented. The forum of researchers, industry representatives as well as the other PhD researchers will give a critique to each presentation.

To enter the PhD course each student needs to send a 300-word abstract describing their PhD project and explaining the connection to practice/industry.

The course is intended for PhD researchers within the built environment including architecture, architectural technology, construction, building engineering and design disciplines whose research has a relevance to practice. Industrial PhD candidates are one category, but also any PhD project who works with applied research or interdisciplinarity will find this course relevant.

Dates:
21, 22 and 25 October
7 and 8 November 
Provisional dates to be confirmed 

Min. and Max. number of participants:
Min. 7 Max. 14

Deadline of registration:
20 September 2019 through Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

ECTS:
5 ECTS

KROP – VÆRK – STOF

Course title:
KROP – VÆRK – STOF

Responsible:
Nicolai Bo Andersen, Arkitekt MAA, lektor, programleder

Additional Lecturers:
Eksterne forelæsere:
Dorthe Jørgensen
Dan Zahavi
Steen Nepper Larsen
Carsten Thau

Course description:
Arkitektur er en bygningskunstnerisk disciplin bestående af lige dele bygning og kunst. Det forslagsstillende arbejde omhandler altid en unik genstand, det foregår i et bredt felt af videnskabelige og kunstneriske discipliner i en ikke-lineær proces. Arbejdet er kendetegnet ved – i modsætning til et videnskabeligt forsøg – at man ikke kan være sikker på at kunne gentage det og hver gang nå til det samme resultat.

Tilsvarende understreger Gadamer hvordan der inden for fænomenologien og hermeneutikken ‘… is no methodical way to arrive at the solution’. For Gadamer er fænomenologien netop kendetegnet ved, at der ikke er en metode i videnskabelig forstand.

Arkitekten og fænomenologen er enige om, at der ikke er en fremgangsmåde, der i enhver situation kan gentages og på en enkel måde entydigt beskrive hvordan man kommer fra et givent udgangspunkt til et godt resultat.

Begrebet bæredygtighed (Nachhaltigkeit på tysk) blev brugt første gang af Hans Carl von Carlowitz der i 1713 beskrev hvordan man inden for skovbrug kan lære at tænke og planlægge langsigtet og ikke kun lade sig styre af kortsigtede, økonomiske hensyn.

En tilsvarende indstilling findes hos den tyske biolog Ernst Haeckel der i 1866 dannede begrebet økologi af det græske ord oikos, der betyder 'hus, husholdning, leveområde' og logia der betyder 'lære, samling', altså læren om at holde hus.

Interessant nok er ordet skønhed etymologisk forbundet med skånsomhed idet skønhed kommer fra middelnedertysk schonen, der er afledt af schon(e) der betyder 'venlig, hensynsfuld' eller at 'behandle på en smuk måde'.

Spørgsmålet er, kan en fænomenologisk indstilling inspirere til en bæredygtig bygningskunst?

Martin Heidegger argumenterer for at skønhed er ’en måde hvorpå sandhed afdækkes’. Vores erkendelse af verden er ikke kun ren teknisk eller videnskabelig men også æstetisk. Måske er fænomenologi for Heidegger i sidste ende et etisk spørgsmål om at kultivere vores relation til verden.

Hermann Schmitz peger på at kroppen er ’en antenne med selektiv resonans, der optager og udbreder atmosfærer, der er følelser’. Måske kan kroppens direkte kommunikations-forhold med de fysiske omgivelser gennem identifikation inspirere til en mere skånsom omgang med verdens ressourcer.

Jane Bennett tror på at ‘encounters with lively matter can chasten my fantasies of human mastery’. Menneskets hovmod har bidraget til overforbrug og udpining af verdens ressourcer. Måske kan en forståelse af at være en del af en fælles materialitet få os til at handle mere bæredygtigt.

Kurset KROP – VÆRK – STOF spørger til om fænomenologien kan inspirere bygningskunsten til en mere bæredygtig brug af ressourcer og medvirke til at kultivere vores omgang med verden.

Kurset henvender sig til forskerstuderende fra design og arkitekturområdet, men kan med fordel tages af forskerstuderende fra humaniora og socialvidenskab. Fælles er interessen for fænomenologisk forskningsmetodik og for forholdet mellem et oplevet fænomen, det konkrete værk og en bæredygtig udvikling.

Kurset varer tre dage og vil have 'fænomenologiens og hermeneutikkens grundbegreber', 'post- og praksisfænomenologi' samt 'kropsfænomenologi og bæredygtighed' som temaer.

Udvalgte tekster af Husserl, Heidegger, Gadamer, Merleau-Ponty, Sartre, Böhme, DeLanda, Harman, Rosa, Bennett, van Manen, Petersen, Olsson, Zumthor, Eliasson m.fl., indgår i et kompendie formet specifikt til kurset.

Kurset er struktureret omkring forelæsninger og oplæg fra kursusarrangøren om formiddagen og øvelser/diskussioner med udgangspunkt i kompendiets tekster om eftermiddagen. Kursusdeltagerne skal inden kursusstart have forberedt sig ved at læse kompendiets tekster og have lavet en lille hjemmeopgave i form af et oplæg, gerne med relation til eget Ph.D.-projekt.

Dates:
30.10, 31.10 and 1.11.2019

Min. and Max. number of participants:
5 – 15

Deadline for registration:
15.09.19 through Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

ECTS:
3 ECTS

Introduction to Academic Practices

Course title:
Introduction to academic practices

Responsible:
Dag Petersson

Course description:
Through this course, students obtain insights in the fundamentals of academic research practices. Particular focus is on crafting a proper academic object, formulating a good problem statement, structuring one’s data collection, and getting a first grasp on method, theory and analysis. This introduction is primarily for Ph.D.-students from the art, architecture, and design schools, aiming particularly at those who are in the early phases of their projects Teaching is based on the participants’ individual project descriptions. No previous experience with academic production is expected. The goal is to critically identify each project’s inherent academic requirements and preferred strategy, and to help students meet the established academic criteria and standards from early on.

Participants should submit to the teacher their full Ph.D. project description and project plan ahead of the deadline November 8.

Dates:
Week 50, 2019 (9.12-13.12)

Min. and Max. number of participants:
Min: 6 Max 12

Deadline of registration:
08.11.19 through Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

ECTS:
3 ECTS

The KADK Library Course for PhD students

Course title:
The KADK Library Course for PhD students

Course facilitators:
Stig Lyngaard Hansen – KADK Biblioteket stig.hansen@kadk.dk Margrethe ”Gæk” Bredahl – KADK Biblioteket mbre@kadk.dk

English. Lectures, exercises, discussions. The course is part of the Lunch Talk concept (2½ ECTS)

Date and location:
This 2-day course will take place once a year in the autumn (October 23/24 2019) The Library, meeting room 110, 2. floor

Maximum participants:
12 (no minimum) 

Course description:
Searching for, retrieving and evaluating information and literature is a core element of developing academic skills. This course will enable you to conduct advanced academic information searches - we will explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results. You will learn how to carry out comprehensive literature searches based on your own research assignment. We will guide you through the various information seeking steps from selecting relevant search strategies and techniques to evaluating your search results, documenting your search process and citing your sources. Attending the course will enable you to:

Identify your information need

Evaluate databases and other information resources

Set up search strategies and use various search techniques

Formulate search strings based on your own research assignment

Identify relevant material types

Undertake critical evaluation of your sources

Search more efficiently on the internet

Reference management – introduction to Endnote or/and Zotero

Document your search process 

The course will consist of a mix of lectures, discussions and exercises. On beforehand we will like you to send us a short description of your Ph.D.-project (subject, title, theories, literature) and how your information- and literature search strategies have been up until now. We encourage you to share your knowledge and experiences.

Preparation:
Please send 5-10 lines about your expectations for the course and your project description to: stig.hansen@kadk.dk or mbre@kadk.dk

Enrolment before:
1st October through Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

 

A Guide to a Successful PhD Thesis: Connecting Structure, Research Methods and Management

Course title:
A Guide to a Successful PhD Thesis: Connecting Structure, Research Methods and Management

Responsible:
Emanuele Naboni

Course description:
The aim of this course is to support PhD students wishing to conduct research within the Design Disciplines. The objectives of the course are three:

1) It grants breadth, fostering the development of a PhD thesis Structure.
2) It gives depth, by converging on the development of customised Research Methods for the Design and Scientific Disciplines
3) It finally addresses all the aspects of the Management of a Thesis.

From the introduction to conclusions, producing a Thesis Structure is a hurdle. The course, uniquely based on participants' thesis work, proposes a step-by-step guide to devising a Structure that strengths Parts and Chapters organisation and connections. Either PhD Researchers have just started their PhD, or are closing it; each participant will grasp the essential, iterative process by which research Questions generate Knowledge.

Critical to the Process is the vast range of Research Methods suitable for the diverse array of topics germane to Design Research (e.g. Qualitative Research design, Correlational, Experimental, Simulation, Case Studies, Research by Design). When logical, participants will be seeking ways to marshal the benefits of two or more Research Methods applied to their investigations.

Weaved with Structure and Methods, is the “Thesis’ Management”. It is here set a high emphasis on the "adventure" of being a research student. It is addressed how to get started, get through revisions, face deadlines and how to regulate the workload. The issues of working with supervisors, the varied stakeholders (comprising the ones of industrial PhDs) and the final examiners, is treated. The topic of dissemination along and after the PhD is also debated.

The course offers a cohesive approach that will help you succeed. The course lasts a week. The spine-bone of the course is the Structure of the thesis.  A full day is centred on a review of the strengths and weaknesses of Research Methods when applied to an individual PhD work. At the end of the course, students will pair Structure and Methods with the aid of a User-Friendly Graphical Tool. The “Thesis Management” is thoroughly discussed accompanying the days of the course.

Dates:
11-15 May 2020

Min. and Max. number of participants:
Min. 4 Max. 12

Deadline for registration:
through Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

ECTS:
5 ECTS

Exploring New Materialism lll: Ecology and Resonance

Course title:
Exploring New Materialism: Ecology and Resonance

Responsible:
Henrik Oxvig (Associate professor, KADK)
Martin Søberg (Assistant professor, KADK)

Additional lectures:
Ulrik Schmidt (Associate professor, RUC)
Stine Sundahl (PhD student, KADK)
Erich Hörl (Professor, Leuphana Univerisity of Lüneburg) 

Course description:
This course explores the implications of New Materialism philosophy for theory, criticism and practice in the fields of architecture, art, archeology and social science with particular attention to ecology and resonance. It includes a masterclass with philosopher and cultural theorist Erich Hörl, coeditor of General Ecology: The New Ecological Paradigm (Bloomsbury 2017).

Scholarship acknowledging ecologies, affordances as well as material and social relations – e.g. how material connections and resonance between them are established in the world - has gained a strong foothold through writers such as Jakob von Uexküll, James J. Gibson, Gilles Deleuze, Bruno Latour, and, more recently, Timothy Morton and Hartmut Rosa. As part of the course, we will be reading texts by Gibson and Rosa along with related texts by thinkers such as Jane Bennett, Donna Haraway, Manuel DeLanda, Graham Harman and Bruno Latour.

We are interested in discussing the concrete integration of ecological and resonant thinking in contemporary artistic, human and social research: How can an attention for material life and agency guide the empirical study of cultural artifacts? And how can empirical studies contribute to expanding, questioning and potentially renewing our thinking and concepts? How do notions of ecology and resonance define material and social assemblages, which could consist of climate, buildings and occupants? How does New Materialism approach spatial, material and social aspects in the analysis of ecologies and other types of connections?

The course consists of four all-day sessions during January 2020, including reading sessions and master class. The reading sessions are intended as a preparation for the master class which will be structured around lectures by senior researchers followed by paper presentations by PhD students, discussion and feedback. The focus is on the integration of ideas and perspectives from or related to New Materialism into the student’s own research with particular attention to notions of ecology and resonance.

PhD candidates interested in contributing to methodological and interdisciplinary debates on New Materialism and ecologies should submit a 300-word abstract of their research and a short CV. The course is organized in collaboration with Roskilde University, Department of Communications and Arts.

Dates:
17.01.19: 10-16
23.01.20: 10-16
30.01.20: 10-16
31.01.20: 10-16 (subject to change)

Min. and Max. number of participants:
6-18 studerende

Deadline for registration:
15th of November 2019 through Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

ECTS:
3,5 ECTS

Research-through-Design: Programs, Experiments and Theory Making

Course title:
Research-through-Design: Programs, Experiments and Theory Making

Responsible:
Mette Agger Eriksen, PhD, Associate Professor, IBD, KADK

Second primary teacher and course organizer:
Pelle Ehn, PhD, Professor Emeritus, Malmö University. 

Additional lecturers: 
Flemming Tvede Hansen, PhD, Assistant Professor, KADK
Johan Redström, PhD, Professor, Umeå, Institute of Design
Anne Louise Bang, PhD, Associate Professor, Head of Research and Development, Designskolen Kolding
Eva Brandt, Professor, Designskolen Kolding
Sissel Olander, PhD, Associate Professor, KADK

Course description:
The choice of Ph.d. research methodology or approach(es) largely influences the results and arguments one is able to make.

Within design research, during the last decades research-through-design (Frayling 1993) or more broadly practice-based approaches have been emphasized and richly elaborated. It is for example elaborated as programmatic and experimental design research, etc. The course has a special focus on research programs and how practices of making – often described and considered as experiments – play a core role in the development of new knowledge.

During this Ph.d. course we will give an overview of these different developments and characteristics of research-through-design - especially in a Scandinavian perspective.

The course is comprised of a two-day Symposium (2 ECTS) followed by a later two/three-day Seminar (3 ECTS).

The Symposium includes: invited lecturers introducing and engaging in dialogue about different perspectives on and characteristics of research-through-design – with special focus on ‘research programs’ and experiments; smaller reflective exercises and a hands-on workshop / meta-experiment to assist the participating Ph.d. scholars in elaborating their own approach and position in relation to parts of the course literature.

The later Seminar includes: group analysis, discussion and presentation – in a methodological perspective - of a collection of research-through-design Ph.d. dissertations. Additionally, the participating Ph.d. scholars will present their own position in terms of research approach(es) and roles of the practical work, and will give and get verbal individual feedback from staff and one other student.

Preparation prior to the Symposium and the Seminar will be rather substantial in terms of readings. A compendium of texts will be provided as well as a few selected concluded PhD dissertations. Each student is to read one of these dissertations intentionally matching the student’s research interests. Preparation for the Seminar also includes individually making a theoretically and practically grounded presentation of one’s own research methodology / approach(es) and giving feedback to one other student.

Language:
English

Dates:
2-day Symposium: 4-5 of February 2020
2-day Seminar: 25 of February from 9-16 (PhD analysis workshop and discussion),10+11 of March from 9-16 (Presentations and Feedback)


Min. and Max. number of participants:
6-16 participating PhD scholars

Ph.d. scholars from KADK will have first priority, but Ph.d. students from other (Scandinavian) design-oriented institutions are also welcome. Secondly, Ph.d. scholars who already intertwine a practice-element in their studies will also be prioritized.

Deadline for registration:
11th of December 2019 through Karen Margrethe Laursen: klau@kadk.dk

ECTS:
5 ECTS
Symposium (2 ECTS)
Seminar (3 ECTS / This can only be done if the Symposium has been attended)

Other information:
An additional intension with the course is to support informal networks amongst Ph.d. scholars and staff across different Danish and Scandinavian design-oriented institutions. 

Academic Writing

Course Title:
Academic Writing

Course Responsible:
Anna-Vera Meidell Sigsgaard, ph.d. annavera@sigsgaard.com

Course Aim:
The aim of this workshop is to introduce participants to aspects of academic writing of scientific articles in English in terms of grammar and structure as related to genre and function, while providing time for participants to work on their own articles.

The course is inspired by a functional grammar and genre-based approach, and will include examples of generically appropriate sample texts with related exercises, as well as structured writing time for participants to work with their own texts.

The course will be taught in English; however, participants are welcome to ask questions and do group work in Danish.

Full participation earns 3 ECTS points.

Prerequisites:
In order to participate in the workshop, participants must have at least started the writing process – this can be as little as having written an abstract and/or a disposition over what the article will address, or as much as a rough draft  or sketch of the article.  It is recommended for participants to have at least a few paragraphs written (they can be drafts, or sketches), as these will be the basis for particpants’ revision/writing exercises. Time will be made available each day to revise, write and edit your article draft during the workshop with sparring from the other participants and from the instructor.

Participants are expected to have a working level of written English language skills at the tertiary level. This workshop focuses on genre specific language patterns in academic writing and is not a language course as such.

Contributions:

  • Participants must bring a computer / tablet and a USB memory stick for working on their own and other’s drafts.
  • Participants should find and bring an example of what they would consider a good article relevant to their field of research. We will use this article for analysis during some of the exercises.

Readings:

  • Relevant literature and readings will be made available prior to and during the workshop.

Course Content:

  • Course content will cover the following topics, prioritized depending on participant needs:
  • Genre and text style in articles and papers
  • Moving from more spoken-like to more written-like, academic language
  • Text structure at the whole-text, paragraph and clause levels
  • Text density and clarity
  • Punctuation and citation

Suggested Program: 
The following is a preliminary program; content may be adjusted during the workshop based on participant levels and needs. Adjustments may also be made underway, depending on participant requests. 

Wednesday, June 10th, 2020
09.30 – 10.00
Introduction -Your Academic Writing Profile

10.00 – 12.00
Building a Paragraph, Building an Article - On thematic structures in text

12.00 – 12.45
Lunch

12.45 – 15.00
The Introductory Paragraph - Staging in the Scientific Article

Thursday, June 11th, 2020
09.00 – 12.00
Shut up and write!

Making Your Language More Written-Like
- Noun Groups I

12.00 – 12.45
Lunch

12.45 – 13.30 
Orientation at the Clause level
- Theme and Rheme

13.30 – 15.00                              
 Waves of abstraction
- with focus on analysis                        

Friday, June 12th, 2020
09.00 – 12.00
Shut up and write!

Balance and Conciseness
- Noun Groups II

12.00 – 12.45                               
Lunch

12.45 – 15.00 
Reporting Styles and Citation
Dos and Don’ts to take with you

Registration: 
https://katalog.kadk.dk/phdtilmeld.php

 

PhD courses in Denmark

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states