Analysis of substrate materials and preparatory layers and techniques in Christen Købke’s oil paintings on paper and board at the National Gallery of Denmark

Name
Sonia Maria Reindl Jacques
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2018

Som papirkonservator med interessen for materialer, teknikker og kunst på papir, kan olie skitser på papir repræsentere nogle komplekse bevarings problemstillinger, De er især vigtigt og betydningsfuld som eksempel af bidrag til udviklingen af teknikker og materialebrug i Den Dansk Guldalder.

Indledende undersøgelser på Christen Købkes olie skitser på Statens museum for Kunst, viser udstrakt grad af misfarvning mens andre ikke gør det og en mulig hypotese er at
præpareringsteknikker og materialer muligvis påvirker graden af misfarvning.

Forskningen undersøger relevante materialer og teknikker brugte i et udvalg af Christen Købkes oliemalerier på papir og pap. Ved brug af analysemetoder som visuel, makro, mikroskopiske og røntgenundersøgelser, multi- spectral og analytisk fotografi, farvesnit analyser og Fourier Transform Infrared Spektroskopi, FTIR/ATR.

Undersøgelser af den komplekse stratigrafiske opbygning i de oliemalerier på papir og pap kombineret med en tværfaglig, sammenlignende tilstandsvurdering bruges som en understøttelse til en præventive konserveringsplan for fremtidige udstillinger og opbevaring.