Passig-/rosetdrejning - 1600-tallets drejehåndværk i et håndværkshistorisk perspektiv

Name
Josephine Erckrath
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2016

Passig- og rosetdrejningen er en drejeteknik, som blev udøvet med komplekse programstyrede drejebænke, en speciel udviklet håndværksgren, som var på sit højeste i det 16.-18. århundrede.

Anvendelse af disse teknisk komplekse maskiner var populært bland aristokraterne, for udøvelsen af drejehåndværket var et prestigefuldt tidsfordriv. Specialet forsøger ud fra et håndværkshistorisk perspektiv at belyse passig- og rosetdrejeteknikkerne. Udgangspunktet for undersøgelsen af disse drejeteknikker er en delvis bevaret ornamentdrejebænk, som indgår i Skokloster Slots samling (Sverige), samtidigt med at der indhentes yderligere information gennem litteraturstudier og analyser af andre samtidens drejebænke.

Da en direkte afprøvning af den bevarede drejebænk på grund af dennes museale status ikke var muligt, valgtes at udføre en rekonstruktion, som kunne give svar på funktionen gennem afprøvning af de enkelte teknikker, som den omtalte drejebænk præsterer.

Resultaterne ved afprøvning af den rekonstruerede drejebænk viser, at der ved enkelte testforsøg kunde opnås de efterlyste mønsterdannelser på drejeemnerne, som er typisk for ornamentdrejning. For at dreje komplekse genstande kræves der en høj faglig viden og en række grundlæggende færdigheder inden for drejehåndværket.

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states