Passig-/rosetdrejning - 1600-tallets drejehåndværk i et håndværkshistorisk perspektiv

Name
Josephine Erckrath
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2016

Passig- og rosetdrejningen er en drejeteknik, som blev udøvet med komplekse programstyrede drejebænke, en speciel udviklet håndværksgren, som var på sit højeste i det 16.-18. århundrede.

Anvendelse af disse teknisk komplekse maskiner var populært bland aristokraterne, for udøvelsen af drejehåndværket var et prestigefuldt tidsfordriv. Specialet forsøger ud fra et håndværkshistorisk perspektiv at belyse passig- og rosetdrejeteknikkerne. Udgangspunktet for undersøgelsen af disse drejeteknikker er en delvis bevaret ornamentdrejebænk, som indgår i Skokloster Slots samling (Sverige), samtidigt med at der indhentes yderligere information gennem litteraturstudier og analyser af andre samtidens drejebænke.

Da en direkte afprøvning af den bevarede drejebænk på grund af dennes museale status ikke var muligt, valgtes at udføre en rekonstruktion, som kunne give svar på funktionen gennem afprøvning af de enkelte teknikker, som den omtalte drejebænk præsterer.

Resultaterne ved afprøvning af den rekonstruerede drejebænk viser, at der ved enkelte testforsøg kunde opnås de efterlyste mønsterdannelser på drejeemnerne, som er typisk for ornamentdrejning. For at dreje komplekse genstande kræves der en høj faglig viden og en række grundlæggende færdigheder inden for drejehåndværket.