Ankomst til byen

Name
Bjørn Hallager Askholm
Education degree
Master
School
School of Architecture
Year
2015

Københavns Hovedbanegård står over for store forandringer. Den bliver en international banegård med fordoblet passagertal. Det er derfor igen blevet aktuelt at kigge på et byrum for Banegårdspladsen med den karakteristiske banegrav.

Et byrum der forholder sig til det konstante flow af bevægelser på, under og omkring pladsen. Hvor man ikke kun oplever forholdet mellem inde og ude, men også oppe og nede. Et byrum, som favner storbyens kontraster og områdets brogede bybillede og gør det mere attraktivt at træde fra banegården videre ud i byen. Et byrum, som byder velkommen til København.

- Velkommen til Danmark

 

 

Ankomst til den internationale banegård
Ankomst fra Vesterbrogade
Model