Baggesengade 36

Name
Aske Günther Andersen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Architecture, Space & Time
Year
2016

Baggesensgade 36 er et spillested, en række rum og et miljø, hvor musik og lyd kan blive til, afprøvet og hørt.

Med afsæt i en overvejende elektronisk musikscene tænkes koncertrummet i cirkulation med musikkens tilblivelse, som en række studier og laboratorier for både lyd og rum.

I en vekselvirkning mellem sted og musik, musik og rum, tilføjes det digitale rum og de klange fra steder som ikke eksistere fysisk.

Baggesensgade 36 vil være arbejdssted og koncertsted for de pionerer, som skaber ny musik - en musik i et konstant feedback mellem reallyd og syntetisk lyd, det indspillede og det digitalt genererede.

 

I et feedback mellem reallyd og syntetisk lyd, det indspillede og det computergenererede ses en gradvis evolution mod et mere dynamisk koncept for musik og de rum, som musikken resonerer i.

Lyden og musikken har altid været genstand for både eksakte og spekulative notationsystemer, der ligesom de arkitektoniske medier, behersker både det konkret beskrivende, men som samtidig kan åbne et eget rum, der i sig selv er betydningsskabende.

Med dette musikalske afsæt og i relation til den arkitektoniske tegnings diagrammatiske dynamikker, udforskes rammerne for et fungerende spillested og videnskabeligt testmiljø for lyd i København, hvor teknologiske, lydlige og rumlige aspekter af musik kan undersøges af kunstnere og forskere på tværs.

Notationer 1 : Værktøj til en arkitektonisk artikullation : Tilstande - Kontinuum
Notationer 2 : Værktøj til en arkitektonisk artikulation : Kontekst
- konstruktion - diagram
Sted - Baggesensgade / Stengade, København N
Facader
Planer
Snit

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states