Bergverksmuseum i Kongsberg

Name
Erik Aasberg Oma
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2016

Oppgaven har som formål å komme med et bud på et nybygg for Norsk

Bergverkmuseum på Kongsberg i Norge. Innlandsbyen Kongsberg har

gitt et stort bidrag til norsk gruvehistorie.

Norsk Bergverksmuseum forvalter, bevarer og vedlikeholder verdens

største samling av trådsølv hentet ut fra gruvene ved Kongsberg

Sølvverk, og Norges Banks samling av mynter, medaljer og produksjonsutstyr.

Naturrom
Perspektiv
Situasjonskart
Kryssningspunkt
Det skulpturelle element
Ned i mørket
Det skjulte nettverk
Monter
Opp i lyset

Program

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states