BERGVERKSMUSEUM I KONGSBERG

Name
Ole Wahlen Høydal
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2016

Innenlandsbyen Kongsberg har gitt et stort bidrag til Norsk gruvehistorie. Norsk Bergverksmuseum forvalter verdens størst samling av trådsølv hentet ut av minene i Kongsberg, samt Norges Banks samling av mynter, medaljer og produksjonsutstyr. Museet har behov for tidsmessige lokaler for å sikre de verdifulle samlingene, samt gi økt tilgjenngelighet for et bredt publikum. Prosjektet skal styrke museets arbeid med bevaring og formidling av den nasjonalt viktige historien knyttet til sølvverk, - myntverks - og industriproduksjon.