BLÆNDVÆRK

Name
Michala Damgaard Kjestrup
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Spatial Design
Year
2017
Fortolkning af Uvejr over Mont Blanc.

BLÆNDVÆRK

Mit afgangsprojekt hedder 'Blændværk' og tager afsæt i formidling og tilgængelighed af kunst med særligt fokus på blinde og svagtseende. Kunstmuseet Glyptoteket danner de fiktive rammer for projektet. Jeg har fortolket tre kunstværker fra Glyptotekets permanente samling og ladet stemningen og atmosfæren i værkerne danne grundlag for formgivningen af tre rum, der taler til kroppen og sanserne samt giver oplevelsen en atmosfærisk karakter. De rumlige fortolkninger gør det muligt at opleve og forstå de tre kunstværker gennem flere medier og materialer. Dermed udfoldes et sanseligt møde med kunsten, som det også er muligt for svagtseende og blinde at være en del af.

 

 

 

 

SÆROMVISNING PÅ GLYPTOTEKET. AT FØLE KUNST.

"My unsighted experience is far more multisensory than my sighted experience ever was." 

Dette er sagt af den amerikanske arkitekt Chris Downey, der i 2008 blev (sen)blind efter en operation i hjernen. Disse ord er utroligt rammende for projektes vision om at skabe et sanseligt møde med kunsten - og bekræfter blot hvordan vi lader os styre af synssansen og helt glemmer de andre sansers polyfoni.

SÆROMVISNING

Jeg inviterede fire kvinder, der lever med hver deres synshandicap, på en særomvisning på Glyptoteket. På denne omvisning fik vi mulighed for at røre ved udvalgte skulpturer i udstillingen - og jeg fik et fantastisk indblik i, hvordan blinde og svagtseende oplever kunst.

SÆROMVISNING PÅ GLYPTOTEKET. AT FØLE KUNST.

FRA VÆRK TIL RUM

Disse tre kunstværker danner grundlag for projektet og er forsøgt bearbejdet og oversat til rumlige fortolkninger.

KUNSTVÆRK: LANDSKAB MED NORDLYS AF JENS JUEL, 1790'ERNE.

Kulskitser der forsøger at fange atmosfæren i værkerne - kun ved brug af enkelte elementer.

STEMNINGSSKITSE AF LANDSKAB MED NORDLYS, KUL.

Her oversættelsen fra en todimensionel skitse til en rumlig fortolkning.

RUMLIG FORTOLKNING, LANSKAB MED NORDLYS, ASSEMBLAGE.

Den rumlige fortolkning af værket 'Landskab med Nordlys' udtrykker det store skift i dimension og uendeligheden - følelsen af noget magisk, men ikke overtroisk. Rummet er rundt, hvilket har en desorienterende effekt på aflæsningen. Loftet er kuppelformet og vil afgive ekko, når den musikalske fortolkning af værket afspilles. Dette vil sløre rummets størrelse, gøre det sværere at definere og dermed understrege en form for uendelighed.

Fortolkningen af skulpturen 'Kysset' fokuserer på overdimensioneringen, mellemrummet og spændingen mellem de to mennesker. Som besøgende bevæger man sig mellem to 'kroppe', føler omfavnelsen og intensiteten. Et musikstykke komponeret til værket understøtter også her den atmosfæriske oplevelse.

Den rumlige fortolkning af værket 'Uvejr over Mont Blanc' giver den besøgende en oplevelse af vildheden og ustyrligheden i maleriet. Jeg har lagt særlig vægt på landskabets reflektion af det voldsomme uvejr på himlen og forsøgt at udtrykke dette i udformningen af rummet. Ligeledes er der til dette rum komponeret et stykke musik, der understøtter vildheden, atmosfæren og skaber en holistisk oplevelse.

PLAN & SNIT.

Collagerne giver en illustration om, hvordan rummene kan indtages og opleves.

STEMNINGSCOLLAGE FRA LANDSKAB MED NORDLYS RUM.

De tre rumlige fortolkninger er udviklet igennem forskellige medier. Særligt arbejde med fysiske skalamodeller har været afgørende for udformning, atmosfære og forståelsen for sanseligheden.

MODELFOTO.

Som en del af projektet har jeg samarbejdet med en ung musiker. For at skabe en holistisk atmosfærisk oplevelse af de tre værker, er disse også fortolket ved musik. Når man som besøgende træder ind i de enkelte rum, spilles musik der understøtter stemningen, sanserne og den rumlige fortolkning.

Musikken er komponeret af Johannes Otto Bolding Kruse. 

MELODISKE FORTOLKNINGER. MUSIK AF JOHANNES OTTO BOLDING KRUSE.

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states