Blokmurværkets potentiale i en dansk kontekst

Name
Thorbjørn Egedal Henriksson
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2015

Motivationen for afgangsprojektet udspringer af: facinationen for et byggemateriale, et ønske om at bringe arkitektoniske visioner, byggematerialet og udførselen tættere sammen, og lysten til som arkitekt at gå i detaljen og bruge den som medspiller i formgivningen.

Min facination for blokmurværk bunder i materialets enkelthed. Hvor den lagdelte facade ofte kan byde på udfordringer i detaljen når isolering, membraner, dampspærre, formur og bagmur skal mødes. Det at kunne arbejde med en monomateriel konstruktion hvor ét materiale løser konstruktion, isolering, og tæthed, - frigør en i designprocessen, og senere i projekteringen og udførselen. Det inspirerede mig således til at fordybe mig i blokmurværket og søge dets arkitektoniske potentiale. 

Projektet befinder sig i Odense. Bebyggelsen indeholder boliger med fællesskab og et keramikværksted. 

1/9
Gadebebyggelse
Situationsplan
Gadeopstalt
Materialer, siddeniche
Stueplan
Tværsnit
Detalje ovenlys
Eksponeret blokmurværk, dobbeltvæg
Detalje murkrone

Blokmurværkets potentiale i en dansk kontekst