Byens Rom: En Mathall på Ensjø

Name
Frida Randen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2017

På Ensjø i Oslo står et mursteinsbygg kalt Levahn Mekaniske Verksted som ble oppført i mellom 1896 og 1900, og som i lange tider har vært brukt til produksjon av togdeler. I 1996 fikk det status som bevaringsverdig på grunn av sine historiske og identitetskapende verdier for området. I dag finnes det tre mekaniske bilverskted som benytter seg av bygget, men bedriftene kastes ut innen 1. august 2017. Da begynner en utbyggning av området som skal tilføres 400 nye leiligheter. Levahn Mekaniske verksted skal også omgjøres til boliger.

Ettersom bygget står som et sterkt bidrag på Ensjø, og ligger 30 meter fra Ensjø T-banestasjon har den et høyt potensial for og bli et nytt knutepunkt i Oslo. Prosjektet mitt foreslår en ny type bruk for verkstedsbygget som alle kan ta del i, med enkel tilgang for alle. Levahn Mekaniske Verksted skal transformeres til en mathall, og får et nytt addisjonsbygg for å utnytte plassen enda bedre.  

For og danne et sentrum rundt den nye mathallen, kommer også prosjektet mitt med en løsning på ulike sentrumsdannende bygg som kan stå i området: et bibliotek, en klatrehall, nye kontorbygg med parkeringskjeller og plass til nye boliger. En ny inndeling med bedre infrastruktur tillater enkel tilgang til mathallen enten man ankommer i bil, T-bane, buss, på sykkel eller gående. 

Visualisering
Visualisering
Visualisering
Visualisering
Levhan Mekaniske Verksted: eksisterende situasjon
Diagram
Axonometri
Modell snitt
In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Decent work and economic growth (8)
Industry, innovation and infrastructure (9)
Sustainable cities and communities (11)