Dæmningens Brandstation

Name
Anders Aalekjær Grønbech
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2019
Principsnit af transformeret anlæg

En Håndværkshøjskole - Transformation og addition til Dæmningens Brandstation.

Meget af det der bygges i dag udspringer af et samfund, der konstant forsøger at finde innovative løsninger for at effektivisere og optimere. Koncepter, innovation og branding er blevet vigtige parametre i samfundets forståelse af arkitektur. En arkitektur, der primært taler til hjernens logiske forståelse frem for kroppens sanser.

Dette er sket på bekostning af kvaliteten af håndværket, detaljeringen og materialernes egenskaber.

Håndværket, den særlige opmærksomhed for detaljen og relationen til menneskekroppen, ligger ikke så langt tilbage. For blot et par generationer siden var disse aspekter altafgørende i arkitekters arbejde. Denne opmærksomhed og kunnen har mange desværre glemt, og dette har påvirket arkitekturen.

God arkitektur burde derfor ikke udspringe af “den gode idé” eller det bedste koncept, men derimod af at studere den arkitektur, den akummulerede viden, som allerede findes, og som vi ved fungerer og bevæger os.

 

 

Eksisterende forhold

Intention

Mit afgangsprojekt omhandler et grundigt studie af Stadsarkitekt F. C. Lunds funktionalistiske brandstation fra 1945. Studiet har haft nøje fokus på forholdet mellem tektonik, materialitet, funktion, detaljering og proportionering. Dette med henblik på, på bedst mulig vis, at finde nye funktioner til de eksisterende bygninger samt lave en ny addition der respekterer brandstationens oprindelige idé og arkitektoniske intention.

 

Opmålingstegninger

Brandstationen er nøje undersøgt og opmålt for af kunne forstå stedets identitet, logik, struktur og arkitektonisk idé.

Fænomenologisk registrering

Projektet tager udgangspunkt i en grundig fænomenologisk registrering der sammen med opmålingstegningerne har dannet grundlag for projektet

Album
Motiv

Skitsering

Skitseringen undersøger stedets potentiale, i funktion, rum, materialitet og sammenhængen med værkets øvrige bygninger.

Skitsering 1:500
Skitsering 1:500
Konstruktionsmodel
Nyt værksted model 1:33
Model 1:200, der viser de eksisterende bygninger og den nye addition der indeholder værksted og faglokaler

Tegninger 1:500

Tegningerne i skala 1:500 viser projektet og dets overodnede komposition, rumlige forøb og relation til byen

Situationsplan 1:500
Snit gennem byen 1:500

Tegninger 1:50

Tegningerne i 1:50 tager udgangspunkt i den nye værkstedsbygning og det nye gårdrum der skabes mellem værksktedsbygningen og den eksisterende Remisebygning. Skalan 1:50 viser de rumlige forhold, relationen mellem inde og ude, bygningens takt og de konstruktive principper

Snit gennem værksted og nyt gårdrum 1:50
Nyt værksted opstalt 1:50
Nyt værksted plan 1:50

Tegninger 1:5

Tegningerne i 1:5 har til formål at sikre projektets håndværksmæssige kvalitet. Detaljen og den helt nære skala er det man som menneske oplever helt tæt på, og derfor har denne enorm betydning for hvordan projektet opleves. Detaljerne er en nyfortolkning af brandstionens eksisterende detaljer og dette er med til at binde det nye sammen med det gamle.

Ovenlysdetalje 1:5
Tagfodsdetalje 1:5
Sokkeldetalje 1:5
Beklædningsprincip axonometri

Visualiseringer

Nyt værksted og nyt gårdrum
Ny værkstedsbygning
Remisebygning og nye faglokaler

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states