Den åbne Kirke

Name
Mie Burchardi
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2015
Danmarks 2400 kirker
Vi har 1738 kirker fra før 1500 i Danmark. Et politisk forslag fra 2013 foreslår at lukke mindst 200 landsbykirker. Kirkerne er en højt elsket kulturarv - men hvad kan man bruge 1100-tals bygninger til i det 21. århundrede?   Projektet lægger en strategi for 5 landsbykirker på Sydsjælland. Kirkerne bliver fælleshus for den omgivende landsby og får derudover en særlig funktion, som hele området deler. Det er projektets vision at befri kirkerne for de bånd, der binder dem til en særlig anvendelse. De fysiske og religiøse barrierer om kirkerne nedbrydes. Kirkerne anskues som landets fællesrum - de måske mest demokratiske rum, vi har.   I opgaven gennemarbejdes én kirke, Haldagerlille kirke. For at gøre kirken anvendelig som fælleshus, adderes to voluminer til kirken, et køkken og et toilet. Kirkegården transformeres til en fælles have over en periode på 30 år, og kirkegårdsmuren tages ned til den oprindelige stensætning ind mod byrummet - som kirkegårdenes afgrænsninger fremstod før 1850.  Kirkeinventaret flyttes ud af kirken og et sammenklappeligt og stabelbart møbelsæt er tegnet til kirken. 

Der står tekster på alle tegninger og de uddyber projektet for den, som har tid. Hvis du har uddybende spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig.    
Udvalgt område på Sydsjælland

5 LANDSBYKIRKER

Det udvalgte område med 26 landsbykirker, hvoraf 5 foreslås taget ud af kirkelig brug kva politisk forslag fra 2013.

Haldagerlille kirke
Kirken fra nord med addition

LANDSKAB

Kirkegården og dens relation til landsbyen omkring den.
Haldagerlille by med ny longeringsbane nord for kirken til landsbyens hestehold, brugt som et samlende element i byen.

1/4
Kirkerummet
Addition
Kirkerummet dækket op til fest
Kirkehaven

PROJEKT

Haldagerlille kirke med kirkehave, to additioner, indretning og møbelsæt

Plan