Det Skabende Bibliotek

Name
Monika Havnø
Education degree
Master
School
School of Design
Year
2015

CO-DESIGN AF NYE OMGIVELSER

Vi har arbejdet med at udvikle visioner og formgive disse i designløsninger for børn/unge biblioteksafdelingen på Kulturanstalten på Vesterbro, i en tid hvor udlånstallet på bøger falder med 10% om året. Vi har arbejdet tæt sammen med en lokal skoleklasse, de ansatte på biblioteket og repræsentanter fra kommunen, for at skabe en løsning der er funderet i den virkelighed den er skabt til.

Projektet er et eksempel på nye måder at bruge biblioteket, som vi mener har en bevaringsværdig rolle i samfundet, trods de udfordringer tiden har skabt. Projektet er resulteret i en strategisk plan og design af interiør til hele afdelingen, der muliggør ændringer i brugen. Biblioteket skal fungere som eksternt læringsrum for skoleklasser, der på grund af skolereformen har længere skoledage og behov for at komme ud af klasselokalerne. De ansatte på Kulturanstalten vil afholde lærngsforløb med forskellige temaer i biblioteksrummene, og dermed udvide bibliotekets rolle i forhold til børn og unge. Ombygningen skal begynde til efteråret, og er på nuværende tidspunkt repræsenteret i modeller, tegninger og video.  

 

Hvis vi involverer de mennesker, der skal bruge designløsningerne i fremtiden, tror vi på det skaber bedre produkter, som er forankrede i virkeligheden