Dimensioner - et indblik i psykose

Name
Mira Rosenørn Dohn
Education degree
Master
School
School of Design
Study programme
Type & Wayfinding
Year
2016

Dette projekt er lavet med udgangspunkt i min passion for historiefortælling fra hverdagslivet i det københavnske bymiljø. Men denne gang er det, efter nogen betænkelighed, blevet mig selv der danner rammen for det følgende, lille stemningsbillede, hvor grænserne mellem fantasien og virkelighedens verden dog er noget mere uklare og krakkelerede end sædvanligt.

Udgangspunktet omhandler mit eget psykoseforløb, der endte med at jeg måtte sætte min uddannelse på hold og kom i kontakt med det danske behandligssystem.

Jeg lærte gennem forløbet hvor meget åbenhed og forståelse for egen situation kan betyde for at undgå at føle sig skubbet ud på sidelinjen og alene.

Denne bog er lavet med henblik på at give et indtryk af hvordan verdenen og livet kan se ud når man er plaget af psykosesymptomer. Og vise patienter og pårørende at de ikke er alene om at måtte gennemgå svære tider, og at der kan være lys for enden af tunnellen.

Teksten i bogen stammer fra interviews med hhv. en psykolog, en psykiater, samt tekst fra egne mindmaps som repræsenterer den psykiatriske patient.

Flere verdener
Flere verdener
Flere verdener
Forvitring
Forvitring
Dæmon
Dæmon
Recovery
Recovery
Recovery
Recovery