DNA-indhold i bivoks - PCR analyser af bivoks for DNA fra Apis Mellifera

Name
Maria Nadja Lunn
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2017

Mange kulturgenstande indeholder bivoks eller spor af bivoks. Hvor i Verden denne bivoks stammer fra vil kunne bestemmes, hvis det kan lade sig gøre at finde DNA fra Apis mellifera i denne. Det kan fortælle om handelsveje på pågældende tidspunkt.

I et forsøg på at finde DNA fra Apis mellifera i bivoks er der afprøvet to metoder til opløsning af bivoks; smeltning i varmt vand, og opløsning med xylen og ethanol. Opløsning med xylen og ethanol viste de bedste resultater på agarosegelen, og der blev udført en række forsøg for at optimere PCR-processen. Udvalgte prøver blev sendt til sekventering eksternt, og resultaterne viste Canis lupus familiaris, prøverne er altså umiddelbart blevet kontamineret.