En gård i nord

Name
Michael Sivertsen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2017

 

En gård i nord handler om revitalisering av et nedlagt gårdsbruk i Nord-Norge.
Nærheten til havet, marken, skogen og fjellet. Bæredyktighet og spartansk gårdsturisme.

En gård i nord.

Et studie av byggeskikk, landskapet, historien, været, potensialet og fremtiden.

Gården er fra 1890, den har endret seg med tiden, vokst til over smertegrensen og forfalt. Den har vært bebodd hele tiden, unge, gamle, friske og syke. De har levd sine liv her og de har bygget rammene rundt seg. Det finnes mange spor av liv på gården og i bygningene. Samfunnsøkonomiske årsaker og et stadig større press på produksjonen førte denne gården i sin grav. Jorden er i dag fremleid, det har ikke vært drift her siden midten av 90-tallet. Min far er den eneste som bor igjen der .

Prosjektet danner et bilde av det som ble bygget. Ut fra stedet, omgivelsene og byggverkene kommer et forslag til hvordan gården kan leve videre. Dette med en addisjon, en restaurering og en tanke om hvordan man kan redde gården fra forfall, bevare kulturminner og bidra til at andre kan dele det gården har å by på av natur, stillhet, vær, råvarer.

Ut fra mine registreringer har jeg har trukket frem noen særlige motiver som danner grunnlaget for hva addisjonen kan være. Disse er gjengangere fra de forskjellige byggene på gården og noen fra landskapet rundt:

Det tunge. Muren i bunnen av husene, i stein og betong som skjærer jorden. Det høyreiste og repetisjonen. Gjerdet på marken. Det ærlige. Synlige bjelker og konstruksjoner. Det naturlige. Torvtakene, steinmurene, landskapet.

In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Industry, innovation and infrastructure (9)
Responsible consumption and production (12)
Life below water (14)
Life on land (15)