En verden af ressourcer

Name
Julie Zepernick Jensen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2018

 Globalt oplever vi en verden i massiv vækst. Forbruget af naturens ressourcer er fortsat stigende, og det sætter sine tydelige spor på miljøet. Landskabet fortæller historien om menneskets gøren og laden igennem tiden. I dag er landskabet præget af det moderne samfunds brugsgoder. Det er derfor ikke ualmindeligt at finde affald i na- turen. Det er vigtigt, at vi som forbrugere tager et ansvar og arbejder mod et forbrug, som i højere grad har fokus på en bæredygtig tilgang til ressourcer, forbrug og genanvendelse.

Det grønlandske samfund har store udfordringer med håndtering af deres affald, hvilket resulterer i miljøprob- lemer, som påvirker både naturen og menneskene. Det arktiske klima gør, at den spartanske vegetation vokser meget langsomt, og samtidig nedbrydes affald meget sagte eller slet ikke i naturen.

Grønlands tredje største by Ilulissat er beliggende på den grønlandske nordvestkyst. Byens sydlige ende vil danne udgangspunkt for vores opgave, idet området er omkranset af stejle fjeldsider, som danner læ for de kolde vinde, og byen beskytter området mod de værste vinde. Derimod ligger området blottet mod det åbne hav.

Gennem et fokus på de nuværende problemer med affaldshåndtering er intentionen med projektet at skabe nye forudsætninger for affaldshåndteringen, og samtidig generere øget opmærksomhed og interesse for emnet og dets store betydning for samfundet. Projektet har arbejdet med et sammenhængende greb, der kan forbinde affaldshåndteringen samt den dertilhørende logistik og industrielle karakter med det øvrige af byen og dermed skabe nysgerrighed og inklusion. Projektet vil skabe grundlag for et nyt anlæg, som fortsat arbejder med af- brændingen af affald, men også i langt højere grad beskæftiger sig med sortering af affaldet og recirkulation.

Anlægget samt den dertilhørende infrastruktur udgør projektet hovedfokus. Samtidig afsøger projektet oplev- elsen af mødet mellem den industrielle karakter og den landskabelige kontekst med sin rå og utæmmede na- tur gennem projektets arkitektoniske virkemidler. På kanten af det utæmmede landskab placerer projektet et badeanlæg, som udnytter den overskydende varme fra forbrændingen og danner udgangspunkt for et folkeligt element, som inviterer til nysgerrighed og opmærksomhed. 

Badeanlægget og forbrændingen set fra fjeldet, med byen i baggrunden
Kort over byen
Snit gennem forbrændingsanlægget
Visualisering fra maskinrummet
Bygningens mange nivauer
In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Affordable and clean energy (7)
Industry, innovation and infrastructure (9)
Sustainable cities and communities (11)
Responsible consumption and production (12)
Life on land (15)