Engelsholm Højskole - transformation og addition

Name
Annemie Pedersen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2015
Addition - musikundervisning

Afgangsopgaven tager udgangspunkt i Engelsholm Slot og Avlsgård, hvor Engelsholm Højskole ligger placeret. Folkehøjskolen ligger ved Engelsholm Sø og Skov, 15 km vest for Vejle.

Jeg har tilstræbt at skabe bedre rumlige og funktionelle relationer mellem slot og avlsgård. Jeg har transformeret eksisterende bygningsmasse og adderet til en nutidig kontekst, og dermed skabt de arkitektoniske betingelser for, at Engelsholm fortsat vil være et socialt og kulturelt samlingssted på landet.

Gennem min proces har jeg ladet det tekniske, historiske og fænomenologiske berige hinanden, for på den måde, at skabe arkitektur til det hele menneske. Jeg har været bevidst om, at jeg ville lave en bygning på landet, hvis æstetik afspejler praktiske behov, for derved, at lægge sig ind i sin kontekst.

Engelsholm Sø, Skov og Slot 1:5000
Situationsplan 1:500

Højskolen ligger på et lille firkantet voldsted i kanten af Engelsholm Sø og Skov. Det symmetriske barokanlæg forbindes med landskabet med sigtelinjer ad stier og veje omkranset allétræer.

Der findes i dag kun den sydlige vinkel af den tidligere symmetriske avlsgård, som var centreret omkring en stor agerumslade med højremskonstruktion. Jeg placerer min addition, hvor agerumsladen lå. Bygningen danner grænse mellem det kuperede landskab og det organiserede slotsanlæg. 

Snit 1:500
Album

Afgangsopgaven består af to dele, dels transformation af to længebygninger i avlsgården og dels en addition, der indeholder koncertsal og musikundervisningslokaler. Mit overordnede greb for anlægget er, at skabe bedre rumlige og funktionelle relationer mellem slot og avlsgård. 

1/3
Transformation, elevværelser - plan
Transformation, elevværelser - snit
Transformation, elevværelser - opstalt
Transformation, elevværelse
1/3
Transformation, værksted - plan
Transformation, værksted - snit
Transformation, værksted - opstalt
Transformation, ovenls i værksted
Det samlede anlæg set fra øst
Studier i træladekonstruktioner

Jeg har studeret træladekonstruktionens udvikling. Træladernes konstruktion og form betinges af funktion, det samme gør sig gældende i koncertbygningen. Min intension er, at konstruktionen former rum og lyd. Det rationelle må gøre sig gældende for en lade til musik. Der må dannes rum med ideelle betingelser for koncert og hvor konstruktionen rodfæster den rumlige og musikalske oplevelse. Ved at skalere buekonstruktionen i plan og snit opnår jeg en 5 gr. hældning på vægge og tag, så lyden spredes og giver ideelle akustiske betingelser. Koncertbygningen har derfor fået sin form af akustiske hensyn. 

Adition, koncertbygning og gårdsplads
1/4
Akustikstudie - Diffusion
Akustikstudie - indfaldsvinkel = udfaldsvinkel
Akustikstudie - Absorption gennem publikum
Akustikstudie - absorption i scenetæppet
1/3
Addition, koncertbygning - plan 1:50
Addition, koncertbygning - snit 1:50
Addition, koncertbygning - opstalt 1:50
Addition, Koncertsal

Koncertsalen består af et stort åbent rum med plads til 200 publikum. I begge ender af koncertbygningen er der en funktionskærne, for at undgå vægge, så man får den optimale oplevelse af konstruktionen. Koncertbygningen anvendes af højskolens elever og lokalbefolkningen, der kan komme til koncerter og arrangementer.

1/2
Addition, plan 1:5
Addition, snit og opstalt 1:5