Et forløb ved Vadehavet

Name
Diana Lindboe
Education degree
Master
School
School of Architecture
Year
2016
Awards
Nationalbankens Jubilæumsfonds legat

 

Introduktion 

Projektet foreslår et koncept for samt formgivningen af en række pavilloner i et forløb ved Vadehavet. De danner sammen en serie af atmosfærer, som forstærker de rytmer og kvaliteter der er tilstede i Vadehavets særegne natur. 

Stedets særligt tilstedeværende dagslys anvendes til at fremhæve disse rytmer, der indrammes i et fælles arkitektonisk formsprog. 

Projektet har til formål at komplimentere det nye Vadehavscenter, ved at udfolde den tilegnede viden herfra, gennem oplevelser på konkrete nedslagspunkter i landskabet. Projektet ønsker tilmed at styrke Vadehavet som national og international destination, samt skabe et samarbejde på tværs af kommunegrænserne. 

 

1/6
Rytmer i vandet - view 1
Rytmer i vandet - view 2
Rytmer i jorden - view 1
Rytmer i jorden - view 2
Rytmer af fugle - view 1
Rytmer af fugle - view 2

 

 

Kortlægning & Atlas

Rytmernes temaer og placeringerne, er udvalgt på baggrund af en omfattende kortlægning af Vadehavets individuelle landskabelige karakterer og egenskaber.

Der foreslås i alt 7 pavilloner, hvoraf 3 pavilloner er yderligere udviklet, for at definere et fælles koncept og for at danne et fælles arkitektonisk formsprog for det samlede forløb. De 3 pavilloner har alle ét forløb og to views, som indrammer og fremhæver pavillonernes individuelle rytmer. 

Den samlede Kortlægning er komplimenteret med et Atlas, der samler og kategoriserer det visuelle møde med stedet.  

 

Kortlægning

 

Situationsplaner

 

1/3
Pavillon 4 - Rytmer i vandet
Pavillon 5 - Rytmer i jorden
Pavillon 7 - Rytmer af fugle

 

Planer & Snit

 

1/3
Pavillon 4 - Rytmer i vandet
Pavillon 5 - Rytmer i jorden
Pavillon 7 - Rytmer af fugle

 

Kontekst & Detaljer

 

1/3
Pavillon 4 - Rytmer i vandet
Pavillon 5 - Rytmer i jorden
Pavillon 7 - Rytmer af fugle
Nationalbankens Jubilæumsfonds Legat

Nationalbankens Jubilæumsfonds Legat

Diana Lindboe modtog Nationalbankens Jubilæumsfonds Legat for sit afgangsprojekt. Motiveringen lød: 

"Diana Lindboe har med sit afgangsprojekt “Et Forløb ved Vadehavet” skabt en serie af pavilloner langs Danmarks vestkyst, som italesætter, indrammer og forstærker den lokale kontekst. Projektet bearbejder på følsom vis dagslysets rytme, naturen og det foranderlige landskab langs kysten. På baggrund af en grundig historisk, geografisk og fænomenologisk kortlægning identificerer projektet en række sites, hvorpå en serie af pavilloner udformes i et fælles, grundlæggende formsprog tilpasset den specifikke placering. Atmosfære, stedslighed, lys og materialitet er alle tematikker, der er præcist kommunikeret i projektets endelige tegningsmateriale og fotos."