Et Hus til Kirken og Byen

Name
Stine Nielsen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2017

Projektet er et sognehus som gør op med den traditionelle adskillelse mellem byliv og kirkeliv, ved at danne grundlag for et anderledes og dynamisk kulturmiljø, hvor kirken ikke blot får udvidet sine fysiske grænser, men også bliver en forlængelse af det offentlige byrum.

Programmet forholder sig til kirkens eksisterende behov og planer for et sognehus, og er samtidig et teoretisk bud på, hvordan Folkekirken kan nytænke sin tilstedeværelse i et sekulariseret samfund. Interne kilder fra Folkekirken har på baggrund af det faldende medlemstal udtalt, at der må gøres op med den traditionelle måde at være kirke på, for at følge med udviklingen og det moderne hverdagsliv. Ved at fokusere på det “folkelige” i ordet Folkekirke, kan svaret måske findes i form af et mere imødekommende og offentligt sted, hvor tonen og stemningen er mere uhøjtidelig, og udbuddet af aktiviteter, mangfoldigt. Sognehuset kan således agere bindeled mellem by og kirke, ved i højere grad at synliggøre de ekstroverte dele af kirkelivet samt inkludere en større målgruppe ved at tilføje “verdslige” elementer fra det moderne samfund. 

Tilføjelsen af disse verdslige funktioner tæller et folkeligt spisehus, hvor det sociale fællesskab er i højsædet med fællesspisning på hverdagsaftener og uformelt samvær og arrangementer i dagtimerne, med aktiviteter der spænder over en stor målgruppe. 

Mikrobryggeriet  udgør den anden verdslige funktion, og er tilføjet ud fra en historisk vinkel, da der engang har ligget et sortebrødrekloster på  grunden, hvor  munkene dengang bryggede øl.  Ideen er ikke et decideret værtshus, men snarere et foreningsbaseret bryghus for entusiaster, der kan sælge og producere egen specialøl, samt afholde smagninger og events, så det kulturelle element højnes. Bryggeriet er samtidigt et kuriosum, der udfordrer den gængse opfattelse af, hvad et sognehus kan indeholde. 

Den arkitektoniske vision har været, at skabe en stedsnær bygning, som både fortolker og respekterer sin kontekst. Resultatet blev en traditionel teglbygning, som afspejler de vernakulære byggetraditioner og stedets historiske karakter. Det indre program afspejler husets nutidighed og fremadskuende vision. 

Sognehuset
Placering Holbæk
Situationsplan 1:200
Aksonometri
Stueplan 1:100
1. Sal 1:100
Vest facade
Syd facade 1:100
Facadeudsnit 1:50
Snit gennem bryggeriet
Bryggeriet
Snit gennem spisehuset
Spisehuset
Snit gennem kontor og menighedssal
Menighedssalen

Program

In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Sustainable cities and communities (11)