Et naturmateriale i byen

Name
Kasper Prochownik
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2018

Naturlige byggematerialer som strå, halm og ler er i Danmark kun benyttet i mindre omfang udenfor større byområder. Materialerne besidder en lang række fysiske kvaliteter samt æstetiske og arkitektoniske potentialer, der kan bidrage til en urban kontekst. 

København mangler et spillested der kan rumme koncerter i mellemstørrelse. Hovedstaden tiltrækker stadigt flere kunsternavne i stadion størrelse, og Royal Arena i Ørestaden har gjort at musikken har kunne flytte ud af idrætsparken, og ind i egnede faciliteter. Men populærkulturen i mellemstørrelsen har ringe kår. 

Kulturarrangementer der tiltrækker 2-6000 mennesker henvises til uegnede alternativer, såsom byens sportshaller, som ikke beriger hverken dén arkitektoniske eller akustiske oplevelse, som koncertgængere ønsker eller fortjener. 

Afgangsprojektets vision er at skabe et sted der kan imødekomme det behov, København har for et kvalificeret hjem til musik, sport- og foreningsliv i mellemstørrelse. 

Projektet placerer sig centralt på østerbro, og er et spillested med kapacitet på 4.500 personer, samt en sportshal til områdets unge og sportsudøvere.

Projektet sætter fokus på naturlige materialer som alternativ til konventionelle byggematerialer og hvad de arkitektonisk kan bidrage med i en urban kontekst, samt gøre brug af deres indeklimatiske og akustiske egenskaber.

Halm og strå er et CO2 positivt materiale, og en evig fornyelig ressource fra landbruget og vedligehold af landets naturområder, og kan ved nedrivning genanvendes til halmpiller til fyring, eller blot komposteres.

Byggebranchen genererer 30% af Danmarks samlede affald, og let nedbrydelige naturmaterialer kan supplere til grønne strategier som Design-for-Disassembly og up-og recycle-principper.

Opstalt mod vest
1/3
Foyer rum
Langside
Inde sal

Baggrund

Med projektetet ønskede vi at sætte fokus på, hvad vi mener, er en overset resource med stort arkitektonisk potientiale.

Vi ønskede dog at at arbejede med de her materialer på en facon hvori de kunne indgå i et moderne byggeri, og ikke blot være énfamilis bolig eksperimenter, på som fx. på Friland på Djursland.

Samtidig ønskede vi at skærpe materialernes udtryk, uden at give slip på noget af den vildskab, de besider.

1/5
Traditionel gårdtypologi med stråtag
Selvbærende halmhus med stråtag
Det åndbare hus
Vadehavscenteret
Selvbærende halmhus

Gasværksgrunden

Stedet er en gammel giftgrund fra før gasværket var et teater, og grunden står i dag uudnyttet, som midlertidig holdeplads for fremtidige og ufærdige tilføjelser til området. Stedet er aktiveret på forskellige tidspunkter af døgnet, af enten de forskellige instutioner, skøjtehallen og fodboldbanerne eller Østregasværk teater. Arkitektonisk er stedet domineret af Øsre gasværk teater og Hans Christian Hansens transformaterstationer. Grunden bag teatret domineres af selvsået vild natur, og bruges dagligt af hundeluftere og motionister.  

Projektet

Situationsplan
Opstaltscollage
Detaljesnit

Tektonik

In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Sustainable cities and communities (11)
Responsible consumption and production (12)