Et perceptorisk museum for lys og mørke

Name
Sarah Fredelund Nielsen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Year
2016
Awards
Dansk Center for Lys
Det kvalitative lys som fænomen, begreb og formgivningsredskab.

 

 

 

Hvordan påvirker lyset og mørket os og hvordan påvirker vi lyset og mørket?

Museet danner rammerne for en fortælling om vores naturlige lys, som et perceptorisk og fysisk element i arkitekturen, både nat og dag.

Iscenesættelsen af dagslyset og mørket skal facilitere viden og oplevelser gennem både vandring, ophold og overnatning, og konkretiseres gennem et forløb af nedslag ved Møns Klint. Dette skal stimulere en italesættelse af lysets kvalitative egenskaber og bidrage til en begrebsliggørelse og forståelse af det oplevede lys. Nedslagene demonstrerer mulighederne for at bruge lysfænomener som et arkitektonisk formgivningsredskab.

Opgaven har derfor haft til formål at studere og debattere, hvordan man kan begrebsliggøre det oplevede lys, eksemplificeret gennem en arkitektonisk udformning af oplevelsesenheder under Møns særlige lys og intense mørke.

landskabssnit af vandreruten

LYSDANS

1/4
kontekst
plan
snit
lysoplevelse

LYSIXELS & LYSSTREJF

1/4
kontekst
plan
snit
lysoplevelse

LYSSFUMATO & LYSBAD

1/4
kontekst
plan
snit
lysoplevelse

LYSEKKO

1/4
kontekst
plan
snit
lysoplevelse

ORIENTERING & OVERNATNING

Dansk Center for Lys

Dansk Center for Lys - hædrende omtale

Sarah Fredelund har fået hædrende omtale fra Dansk Center for Lys: 

"I landskabet ved den sydligste del af Møns Klint har Sarah Fredelund med afsæt i en fornem teoretisk detaljering af dagslysoplevelsernes terminologi skabt en arkitektonisk oplevelsesrute. Løsningen udnytter landskabets muligheder, undergrundens materialer og dags- og nattelysets særlige karakter.

Sarah tilbyder en karsk og ren arkitektonisk fortolkning af dette lys og mørke. Oplevelsen iscenesættes i 24 enheder, på en måde så beskueren forstår det detaljerede samspil mellem lys, materiale og rum."