ET SAMFUNNS SMÅ BYGGESTENER - HIV-senter for barn i Zimbabwe

Name
Anne Rakel Almås
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2018
Visualisering Atrium

Zimbabwe er et av landene som er hardest rammet av HIV-epidemien. Tilgang til både medisiner og kunnskap om HIV er dårlig i landet, og mange av de som lever med HIV og aids opplever å bli utstøtt fra samfunnet. Et HIV-senter kan bidra til å minke disse problemene ved å øke kunnskapen om HIV og smitte, gi støtte og omsorg til barn og unge med HIV, samt gi befolkningen medisinsk behandling.

ISOMETRI

Avgangsprogram Et Samfunns Små Byggestener

BAKGRUNN FOR OPPGAVEN

Da jeg besøkte Zimbabwe for første gang i 2015 falt jeg for de livlige menneskene og den fargerike afrikanske kulturen, samtidig som at den store levestandardkontrasten også gjorde sterke inntrykk på meg. Som del av mitt masterstudie designet og bygget jeg en skole, Chizungu ECD, i det landlige distriktet Wedza.Mine interesseområder er afrikansk kultur og sosial og økonomisk bærekraftig arkitektur, jeg har derfor brukt mitt avgangsprosjekt til å utvikle et bygningssystem til et HIV-senter som skal kunne tilpasses og bygges flere steder i Zimbabwe.

Å bygge for små lokalsamfunn i et land som ZImbabwe innebærer at man i utviklingsfasen må ta høyde for flere potensielle utfordringer, noe som setter noen andre rammer for arkitekturen:

Klimaforhold, sosial og økonomisk bærekraftighet og lokale materialer, kultur og byggeskikk har  som grunnleggende verdier  i prosessen vært med på å bestemme bygningens form, funksjon og uttrykk

 

 

EN BYGNING MED OG FOR LOKALBEFOLKNINGEN

Bygningens viktigste formål er å gi tilbake til lokalsamfunnet, både sosialt og økonomisk. Lokalbefolkningen skal ikke bare  ha nytte av bygningens funksjoner, men skal også være en del av senteret som en byggeprosess. 

Mitt fokus har gjennom hele prosjektet vært at lokalbefolkningen skal inkluderes i størst mulig grad, og at byggetekniske løsninger og valg av materialer derfor skal være tilpasset lokalmiljøenes kompetanse og ressurser. 

PLAN
SNITT OG OPSTALT SØR
DETALJEOPSTALT
In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Good health and well-being (3)
Sustainable cities and communities (11)