ET SANSELIGT GULVTÆPPE

Name
Sofie Osmark Genz
Education degree
Master
School
School of Design
Study programme
Textile Design
Year
2016

- En undersøgelse af tekstilets stoflige egenskaber

Den moderne arkitektur kan ofte fremstå både kold, hård og distanceret. Dette skyldes bl.a. stilartens meget ensidige dyrkelse af det visuelle, mens de øvrige sanser negligeres. 

Projektet undersøger, hvordan væveteknikkernes taktile overflader i kombination med materialernes stoflighed kan bidrage til en mere varieret sanselig oplevelse i den moderne arkitektur - herunder boligen.

Resultatet er blevet en serie af tre vævede gulvtæpper, som kan sammenstilles og arrangeres i mødet med vekslende rumforhold, samt forskellige sociale aktiviteter.

”Den modernistiske arkitektur har huset intellektet og øjet, men den har gjort kroppen og de øvrige sanser – samt vores erindringer, fantasi og drømme – hjemløse.”

Juhani Pallasmaa 

 

 

Foto: Maja Karen Hansen