Farveafsmitning ved afrensning af Asger Jorns oliemalerier. En undersøgelse af blå og gule farvelag på ni udvalgte malerier

Name
Manya Lee Jensen
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2016

Dette speciale handler om farveafsmitning ved afrensning af ni udvalgte oliemalerier af Asger Jorn.

Specialet tager udgangspunkt i blå og gule farvelag, hvor der ved hjælp af afsmitningstests og analysering af udtagne prøver undersøges, om der kan etableres en sammenhæng mellem en eventuel farveafsmitning og Asger Jorns materialesammensætning. Undersøgelserne udføres dels med en afsmitningstest, hvor der renses med henholdsvis demineraliseret vand og Shellsol D40 og dels ved analysering af udtagne prøver med ATR-FTIR, optisk mikroskopi og SEMEDX.

Specialets problemformulering bygger på empiriske erkendte problemer med moderne oliemaleri – herunder farveafsmitning i forbindelse med overfladerensning. Tidligere forskningsresultater peger på, at årsagen blandt andet kan findes i materialernes egenskaber, hvor man primært ved hjælp af SEM-EDX har observeret og identificeret vandsensitive komponenter på farvelagenes overflade. Specialets resultater viser, at de fleste undersøgte farvelag i Asger Jorns udvalgte malerier viser relativ høj grad af sensitivitet. Især de blå farvelag er sensitive over for både demineraliseret vand og Shellsol D40, hvilket viser, at farveafsmitningen formentligt har en sammenhæng med hydrofile materialeegenskaber og dårlig kohæsion. De gule farvelag udviser generelt mere varierende resultater, og er derfor vanskeligere at konkludere på.

Emneord
Asger Jorn, moderne oliemalerier, farveafsmitning, vandsensitive oliemalerier, hydrolyse og oxidation, dårlig kohæsion, pigmentvolumenkoncentration (PVC), ultramarinblåt, kadmiumgult, zinkhvidt.