Folkebadet i Fjordbyen

Name
Emil Årdal Aarseth
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Art and Architecture
Year
2017

Mitt prosjekt handler om å tilføye et monumentalt bad langs Oslo sin sjøkant. Prosjektet tilfører et nytt interaktivt rom til byen og skaper rammene for et inkluderende sted hvor alle av byens sosiale lag kan samles. 

Jeg føyer meg inn i rekken av monumental bebyggelse i Fjordbyen. Prosjektet peker mot en arkitektur som beveger seg innenfor det monumentale feltet, men som også samtidig søker mot det mer folkelige. Utfordringen og generatoren bak prosjektet har vært å  etablede sammenkoblingen mellom disse to feltene som beveger seg i motsatte retninger.