Grænsefladen 2200/2400

Name
Mathias Nørgaard Laursen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Year
2014

Højbanen ved Nørrebro St. har siden 1930 været den definerende bygrænse mellem Nørrebro og Nordvest. Et stærkt karakteristisk og markant element i byen, der på trods af sin rolle som infrastrukturelt bindeled, fremstår som en klar adskillende barriere i byen.

Området omkring grænsefladen fremtræder meget nedslidt og kaotisk, men vil i de kommende år, med al sandsynlig være genstand for et øget fokus, i kraft af en række fremadrettede byudviklingsmæssige tiltag.

Projektet er et bud på en lokal kvarterløftstrategi, som tager fat i den meget særlige urbane situation langs højbanen, og svarer på de modstande og arkitektoniske potentialer den rummer.   

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states