Grænsefladen 2200/2400

Name
Mathias Nørgaard Laursen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Year
2014

Højbanen ved Nørrebro St. har siden 1930 været den definerende bygrænse mellem Nørrebro og Nordvest. Et stærkt karakteristisk og markant element i byen, der på trods af sin rolle som infrastrukturelt bindeled, fremstår som en klar adskillende barriere i byen.

Området omkring grænsefladen fremtræder meget nedslidt og kaotisk, men vil i de kommende år, med al sandsynlig være genstand for et øget fokus, i kraft af en række fremadrettede byudviklingsmæssige tiltag.

Projektet er et bud på en lokal kvarterløftstrategi, som tager fat i den meget særlige urbane situation langs højbanen, og svarer på de modstande og arkitektoniske potentialer den rummer.