Evaluering af flytteprojektet ved Universitetsmuseet i Bergen i perioden 2012 til 2014

Name
Maiken Ploug Riisom
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2015

I efteråret 2012 påbegyndte Universitetsmuseet i Bergen en omfattende flytteprojekt. Dette havde til formål at forbedre bevaringsforholdene ved bygningen af et nyt centralmagasin til godt 50.000 objekter, som skulle flyttes. Projektet centraliseredes endvidere om Naturhistorisk Museum, hvis bygning skulle renoveres indvendig, og derfor måtte tømmes for genstande, men også et magasin på Kulturhistorisk Museum skulle tømmes på grund af meget dårligt klima og skadedyrsangreb.

Projektet blev udført efter en flyttemodel, som indbefattede pakning, rengøring og digital registrering af alle objekter, som iberegnede en individuel tilstandsvurdering, samt dokumentation af udstillinger, som skulle demonteres, og et objektfoto af de enkelte objekter. Projektet var ikke et reviderings- eller konserveringsprojekt, men havde til formål at flytte objekter så sikkert som muligt til det nye magasin, uden dybdegående forundersøgelser. De første to år af projektet er evalueret, og konklusionen er, at der er planlagt for kort tid til det overordnede formål. Projektet blev forlænget ind i 2015.

Nøgleord: præventiv konservering, flytning, tilstandsvurdering, pakning, samlinger, IPM, arbejdssikkerhed, pesticider.

Abstract
In the fall of 2012 the University Museum of Bergen initiated an extensive moving project, with the goal to improve preservation conditions for the collections, this by building a new central storage facility for around 50.000 objects that needed moving. The project was focused on evacuating objects from the Natural History Museum, which was in need of renovation. In addition, the Museum of Cultural History also had a vast collection in poor storage, affected by pests, that needed to be moved. The project was constructed after a general model which included packing, cleaning and digital registration of all objects. Furthermore, all exhibitions as well as all individual objects that were being dismantled were fotodocumented, The project was not an active conservation project nor was it intended to review the collections. The objective was solely to move objects from bad storage to good without extensive preliminary studies. In this paper the two first years are evaluated and it is being concluded that there was not sufficient time to carry out the task or reach the objective. The project was extended into 2015.

Keywords: preventive conservation, moving, condition assessment, packing, collections, IPM, health and safety, pesticides.

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states