Hjemmelighed

Name
Mette Underbjerg Nielsen Sønderiis
Education degree
Master
School
School of Design
Study programme
Textile Design
Year
2017

 

Projektet tager udgangspunkt i, hvordan man med enkle virkemidler kan påvirke atmosfærerne i kontorlandskaber til at blive mere hjemmelig og hyggelige.

Resultatet er en serie af 24 gardindesigns, med forskellige mønstre og farver.
De 24 designs er fordel på to slags tekstil. Ved begge tekstil- er har jeg arbejdet med gennemsigtighed og lys gennemstrømning.

Det første tekstil er forholdsvis tyndt konstrueret, hvilket gør at det afskærme for gennemsigtigheden, men tillader en lys gennemstrømning - i bestemte områder åbner teksti- let for gennemsigtighed.
Det andet tekstil er betydelig kraftigere konstrueret, hvilket betyder at det i langt højere grad afskærmer for lyset og gennemsigtigheden - tekstilet åbner for lyset i udvalgte områder.

Gardinerne kan både bruges op af væge, glasvæge, som rumdeler og til ydervinduer.
Tekstilerne passer sammen på kryds og tværs og der kan benyttes flere mønstre i samme lokale.

Lyset
Lyset spiller en vigtig rolle for produktet. Farverne ændre sig afhængeligt af lyset, f.eks. bliver farverne væsentligt klarere i det kraftige lys i et sydvendt vindue. Op af en væg, hvor der ingen baglys er bliver farverne matte.
Gardinerne filtrer lyset, så lyset i lokalet påvirkes.
Deres varme farver er således med til at skabe et varmt lys på kontorret.

Afskærmning
Det at tekstilet tillader lys gennemstrømning, men stadig afskærmer helt eller delvist for gennemsigtigheden, giver mulighed for at afskærme kortoret for dens omgivelser
- men stadig have et lyst rum.

Mønstrene
Alle mønstrene er håndtegnede, hvilket giver en blød og ujævn streg, som giver et varieret udtryk.
De er udviklet igennem uregelmæssigheder og forskyd- ninger, som skal gøre dem interessante at se på. Mønstrene er forholdsvis detaljerede. De små detaljer opfattes forskelligt om de ses tæt på eller fra afstand.
Mønstrerens detaljerede skala er med til at fremme hjem- meligheden. Idet de bryder med de store arkitektoniske flader, som moderne kontorlandskaber ofte har.