Huset for digital kultur

Name
Mikael Rex Andersen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Settlement, Ecology & Tectonics
Year
2017

Projektet ser muligheden for at samle flere funktioner med afsæt i digital kultur under samme tag i Den Grå Kødby. Derved forsøges det at skabe et kernepunkt for den formidling, debat og undervisning som finder sted i forbindelse med den digitale udvikling.

Huset indholder offentlige funktioner i form af udstilling, auditorium og café. Gennem udstillinger, som formidler f.eks. den digitale historie, digital kunst eller nye teknologier, vil sanserne blive udfodret og nysgerrigheden pirret. Huset facilitere også debatoplæg eller forelæsninger i relation til det digitale, hvor samfundsrelevante problemstillinger bliver taget op til diskussion eller bliver belyst. Derudover findes der rum til klubaktiviteter i form af bla. kodning og esport samt tilhørende faciliteter hertil.Børn og unge tager den digitale udvikling til sig og bruger de nye digitale muligheder i et stort omfang.

Den nuværende generation af børn og unge har dermed en større anvendelsesgrad af digitale rekreative redskaber end voksne. Derfor henvender klubaktiviteterne sig især til børn og unge. Formålet hertil er at skabe og styrke fællesskaber og sociale relationer, samtidig med at det imødekommer behovet for viden, kreativ læring, kompetenceudvikling og anerkendelse under optimale forhold. Forbindelser kan opstå på tværs af funktioner og være med til at styrke det sociale fællesskab for brugerne af huset. Huset vil dermed være en aktiv smeltedigel for digital kultur og indskrive sig i det brede kulturmiljø som findes i Den Grå og Brune Kødby.

Siteplan
Forhåndværende, eksisterende og fremtidige forhold
Snit fra sydøst gennem undervisningstårnet
Isometri af kødbyen
Snit fra sydvest og opstalt fra Halmtorvet

Afgangsprogram