Indlejrede metadata: En anvendelig teknologi for museer, arkiver og bevaringscentre?

Name
Jens Christian Nymose
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2016

Ved at belyse hvordan museer, arkiver og bevaringscentre arbejder med digitale billeder, har jeg I denne undersøgelse forsøgt at forstå hvilke hindringer, man her møder for at kunne implementere teknologien; indlejrede metadata.

En umiddelbar forklaring finder man i institutionernes daglige arbejde med digitale billeder. Tilgan­gen til håndtering af digitale billede er væsentlig forskellig fra de forudsætninger, der er fundamentet for et effektivt arbejde med indlejrede metadata.

Emneord
Indlejrede metadata, foto workflow, museer, arkiver, bevaringscentre