Jernmisfarvninger på lyse calcitholdige bjergarter. Udviklingen af en kemisk afrensningsmetode

Name
Sanne Spile
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2015

Forskellige metoder til afrensning af jernmisfarvninger på calcitholdige bjergarter har været appliceret og afprøvet på fremstillede jernstandarder, kunstigt misfarvede prøveemner af Carrara marmor, Carrara Bianco samt originale misfarvede prøveemner af Grønlandsk marmor fra Overformynderiet, Holmens kanal, København. Metoderne blev udvalgt med baggrund i aktuelle anvendte metoder, indholdet i en række kommercielle produkter samt nyere forskningsresultater, hovedsageligt fundet i konserveringslitteraturen. Ved udvælgelsen af de nyere metoder blev der lagt hovedvægt på en række EDTA derivater, samt to aminosyrer. De udvalgte ligander blev indkøbt eller syntetiseret i laboratoriet. Blandt disse var liganden og reduktionsmidlet aminosyren L-cystein, som i kombination med reduktionsmidlet natriumdithionit viste gode resultater. Metoden blev evalueret ved visuelle analyser af de afrensede prøvesten, og fremstilling af tyndslib som blev analyseret ved polarisations mikroskopering.

Den endelige udviklede metode til kemisk afrensning af jernmisfarvninger på calcitholdige bjergarter anvender en 0,1 M L-cystein/ 0,1 M natriumdithionit opløsning i et Laponit RD/ Arbocel BC1000 1:1 + 5 % CMC kompres.

Nøgleord: jernmisfarvninger, sten, afrensning, kemisk afrensning, kompres, aminosyre, L-cystein, dithionit, Laponit RD, Arbocel.

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states