Kirken som udstillingsrum

Name
Finn Wergél Dahlgren
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Type & Wayfinding
Year
2016

Projektet har handlet om at transformere og re-brande Samuels Kirke på Nørrebro til et aktivt udstillingsrum for kontemporær kunst. Opgaven tager udgangspunkt i en kulturorganisation som har købt kirken og skal drive den frit fra Folkekirken. 

Formålet med opgaven var at: 

— Lave et eksempel på og et forbillede for et alternativt brug og en genaktivering af en kirkebygning.

— Skabe en ramme for moderne kunst og kultur.

— Skabe et mødested for folk mellem generationer på tværs af nationalitet og religiøs overbevisning. 

— Skabe et sted for ro, kontemplation, inspiration og diskussion.   

Opgaven er tværfaglig, da den både omfatter en arkitektonisk løsning og en grafisk identitet til kirken som udstillingsrum. 

Den arkitektoniske del af opgaven omhandler dels kirkens samspil med byrummet og hvordan man udnytter kirkens skala og placering til at indikere dens nye funktion som udstillingsrum. I opgaven lå også at udvikle et udstillingsrum med et fleksibelt udstillingssystem, som kan tilpasses efter forskellige værker, ønskede stemninger og udstillingssituationer.

Den grafiske del af opgaven har handlet om at re-brande kirken som udstillingsrum, med en visuel identitet. Identiteten skulle tydeligt markere kirkens nye funktion som platform for moderne kunst. Identitet indeholder logotype, farveskema, valg af skrift, typograferingsstil, billedstil og er foldet ud på både fysiske og digitale platforme, i form af f. eks. udstillingskatalog, plakater, programfoldere og hjemmeside.

 

  

Arkitektur
Visuel Identitet – Guidelines
Hjemmeside