Koloni Kalven

Name
Oda Blomnes
Education degree
Master
School
School of Architecture
Year
2016
Hi

“Ikke kall dem for barnehjemsbarna, sa hun. Disse barna er fotballgutter, akrobater, kokker og skolebarn. De vil så gjerne være helt vanlige. Og det er de også. Men de har fått en uheldig start på livet, og det preger dem jo. Det er klart.”

I et intervju med Aftenposten uttrykker avdeligsleder Lena Lind ved Heggeli barnehjem i Oslo at hun er trett av de gammeldagse forestillingene vi har rundt ordene barnehjem og barnevern. Ordene vekker kulturelle bilder i oss, som hentet fra et drama av Charles Dickens. Sovesaler, strenge bestyrere og kriminalitet er bare noen elementer som utgjør et feilaktig kulturelt tabu rundt institusjonene. Å si at man er et barnehjemsbarn er lik med å innrømme et familiært nederlag.


På Malmøykalven, en øy i Oslofjorden, drives i dag en samling hus i regi av barne- og ungdomsinstitusjoner i Oslo kommune. Bygningene står forfallne og interiøret er slitt og preget av lite satsning og ansvarstagelse, men også hyppig bruk.
Nærheten til havet, det kuperte terrenget og øyas størrelse utgjør i seg selv et lite paradis med stort potensiale.
En tilknytning til Koloni Kalven skal være noe man kan være stolt av. Det skal være et sted å vende tilbake til - et sted hvor tingene får lov til å være normale, med andre ord et fristed. Barnas premisser står i sentrum, det er plass til små samtaler og store drømmer. Koloni Kalven skal være der for barn og unge tilknyttet Barnevernet, i en hverdag preget av usikkerhet og midlertidighet. I samarbeid med Barne- og Familieetaten, Barnevernet og organisasjonen UngNorge skal feriekolonien tilby et alternativ i de unges sommerferieperiode.
Prosjektforslaget er blitt til med UngNorge som konsulent (og mulig fremtidig samarbeidspartner). Organisasjonen arbeider blant annet for en normalisering  av barnevernsbarns livssituasjon ved etablering av trygge rammer og samhold i form av aktiviteter og sosiale nettverk. Velkommen til Koloni Kalven.

Inspirasjon // Oda 5 år.
1/4
Oslo
Eksisterende bygninger
Stemning
Interiør
1/9
Prosjektets inndeling
Konsept // Sted
1/5
Tre formgivningsprinsipper
Piktogrammet hus...
...eller som i en barnetegning.
Transparens og translusens, variasjon.
Variasjon i tilgjengelighet
1/6
Undersøkelser
Skala
Solens bane
Nedslagets egen lyssituasjon
Lysundersøkelse i skrå tak
Lysundersøkelse - åpninger i rommet
1/10
Arkitektur // konsept