Konservatorens rolle på museet - En undersøgelse af konservatorens bidrag til museets kerneopgaver ud fra projektledelse i konservering af moderne kunst og samtidskunst

Name
Pernille Holm Mogensen
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2016

Denne opgave undersøger konservatorens rolle på museet i det 21. århundrede på baggrund af den sideløbende udvikling af ny museums- og konserveringsetik. Disse etikker baserer sig på de nyeste begreber i den internationale kulturarvsdiskurs anført
af UNESCOs konventioner de sidste ca. 30 år.

Opgaven tager udgangspunkt i det postmoderne museums opgør med den universalistiske og hierarkiske institution, samt konserveringsvidenskabens inklusion af begreberne ‘kulturel diversitet’ og ‘kulturel pluralisme’ i en ny bevaringsetik. Som et praktisk perspektiv på den teoretiske udvikling af konservatorens rolle på museet, fremstiller opgaven fire cases.

De første tre cases er en samlet undersøgelse af, hvilke faktorer som gør sig gældende for konservatorernes rolle på de respektive museer, og hvorledes disse faktorer bidrager til den ny museumsetik.

Den sidste case undersøger, hvorledes projektledelse i bevaring af moderne kunst og samtidskunst kan belyse faktorerne for, hvorledes konserveringsprojektet bidrager til den ny museumsetik. Konservatorernes rolle som hhv. medspillere i og facilitatore af en pluralistisk tilgang til museumsarbejdet bidrager til den ny museumsetik ved at engagere sig i det tværfaglige samarbejde om museets kerneopgaver internt på museet samt ved at inkludere museets eksterne interessenter i fortolkning og værditilskrivning af museets genstande.