Korridor 01

Name
Kristina Lundberg
Education degree
Master
School
School of Design
Study programme
Textile Design
Year
2016

Projektet Korridor 01 är ett samarbete med textildesigner Lisa Nilsson. Projektet är utformat efter erhållet beställningsuppdrag av konstarkivet i landstinget Dalarna och handlar om att undersöka hur publika vårdmiljöer ser ut och upplevs. En specifik korridor i Falu lasarett i Dalarna med anslutande hissrum och entré är utvald då den är planlagd för renovering och det finns möjlighet att realisera framtaget förslag. Projektet handlar om hur miljön påverkar oss och hur vi kan skapa en upplevelse av en plats som både stimulerar och aktiverar människan i den positivt. Vår metod är att arbeta genomgående med färgverkan och materialitet. Syfte med projketet är att undersöker och reflektera över hur ett sådant här gestaltningsuppdrag kan se ut och vilka strukturer och synsätt som går att utmana och förändra.