Krabbesholm Højskole

Name
Marie Conradi Vestergaard
Education degree
Master
School
School of Architecture
Year
2014

Dette Projekt er en bolig, et atelier og en udstillingsbygning til Gæstekunstnere på Krabbesholm Højskole.Krabbesholm Højskole har en indadvendt og en udadvendt del.

Den indadvendte del.

Det er en stor kvalitet at have tid og rum til fordybelse i den kreative proces, og her er skolens isolerede placering en stor fordel for skolens kernefunktioner, såsom elevernes værksteder og bolig.

Den udadvendte del.

Modsat er verden udenfor en vigtig inspirationskilde, der møjsommeligt udplukkes og inviteres indenfor. Skolen har ofte gæstende kunstnere, -lærere og tidligere elever, der sikrer en god forbindelse til omverdenen og de nyeste tendenser, og det er vigtigt for at holde sig opdateret på udviklingen i fagene og dermed ruste eleverne til konkurrencen i den kreative verden.

Den udadvendte del går også den anden vej. Skolen brander sig ved at have skiftende udstillinger, og derved førsøge at være synlige.


Jeg har valgt at bryde Krabbesholm område ved at skabe en større synlighed og få omgivelserne i spil og dermed understrege skolens forbindelse til omverdenen i den nære kontekst.
Jeg har undersøgt hvorledes en spredning og fragmentering af en del af Krabbesholm Højskoles funktioner i den omgivende kontekst kan gavne balancen mellem den indadvendte og den udadvendte del af Krabbesholm Højskole.

Et pejlemærke for Krabbesholm Højskole i samtiden.
Krabbesholm Hovedbygning og nære Kontekst
Triptykon over placering af Udstillingen
DLG bygninger og siloer
Triptykon over placering af Atelieret
Marienlyst Produktionshøjskole
Triptykon over placering af Boligen

De Tre

Krabbesholm Højskoles hovedbygning er en sammensat figur bestående af et hovedhus og tre tårne i simple geometriske former. Disse grundformer sammenpresses i nye sammenstillinger og størrelser, som kommer til udtryk i De Tre. Udtrykket udspringer af Krabbesholm hovedbygning kombineret med industribygninger og siloer fra det omkringliggende havneområde.

1/23