Kunstværksteder på Otto Busses Vej _ med Peter Villemoes

Name
Karen Lykke Rathje
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Spatial Design
Year
2015

På Otto Busses Vej i København finder man DSB’s gamle Centralværksted på et stort, aflukket baneterræn, der i dag står delvist ubrugt hen. Vores fælles afgangsprojektet foreslår på sigt at indføre stærke kulturelle elementer som primus motor for områdets udvikling, og denne udvikling begyndes i projektet ved en indflytning af Statens Værksteder for Kunst i en allerede funktionstømt del af Centralværkstedet. Projektet undersøger hvordan denne nye funktion kan genaktivere bygningsmassen og udeområderne på den funktionstømte del. Afgangsprojektet er en transformation, der balancerer praktiske krav til nye funktioner i de eksisterende bygninger over for mere poetiske hensyn til arkitekturens kulturelle og bygningsmæssige bevaringsværdier.

Udeområdernes ændringer udarbejdes i fællesskab, mens de to forskellige bygninger, malerværkstedet og trælagrene, er bearbejdet af henholdsvis Karen Rathje og Peter Villemoes.

 

 

 

 

 

 

Transformation af projektområdets uderum

Udarbejdet i fællesskab mellem Karen og Peter

Områdets størrelse samt den centrale placering i byen gør det vigtigt at inkludere området for fremtiden som et aktivt bindeled mellem Vesterbro og havnefronten - både for området selv og for de omkringliggende bykvarterer. Afgangsprojektet foreslår på sigt at indføre stærke kulturelle elementer som primus motor for områdets udvikling, og denne udvikling begyndes ved en indflytning af Statens Værksteder for Kunst i en allerede funktionstømt del af Centralværkstedet. Projektet undersøger hvordan denne nye funktion kan genaktivere bygningsmassen og udeområderne på den funktionstømte del. På dette område findes en gruppe af ni træbygninger, der har tjent som trælager og ét stort murstensbyggeri, der er et tidligere malerværksted.

1/6
Luftfoto af projektområdet
Indeling af projektområdet
Byrum og snit
Malerværkstedet
Trælagrene
Isometri af projektområdet

 

 

 

Transformation af trælagrene

Udarbejdet af Peter Villemoes

Trælagrene transformeres til værksteder og atelierer. Kunstnere har ofte specifikke krav til lys, hvorfor der har været fokus på indtag og styring af dagslys. Bygningernes relation til hinanden og omkringliggende udeområder har også været et tema.

1/12
Visualisering ved trælagrene
Registreringsfotos - Eksteriør
Registreringsfotos - Mellemrum
Registreringsfotos - Detaljer
Dagslys
Dagslys
Dagslys
Dagslys
Dagslys
Bygningen og pladsen
Bygningen og pladsen
Trælagrene - Planer

 

 

 

Transformation af malerværkstedet

Udarbejdet af Karen Rathje

En hoveddiskussion for tilpasningen af malerværkstedet til kunstværkstedet ligger i behandlingen af ude- og inderummenes opdeling, placering og definering. Frem for klare afgrænsninger arbejdes der med overlap og vekslende domæner, i tråd med kunstprojekternes skiftende karakter.

 

1/17
Eksisterende trækonstuktion, restaureres
Eksisterende murværk, restaureres med brugsspor
Malerværkstedet og nyt byrumsmøbel
Vognhal med skinner og tilføjelser, trækonstruktion og tag
Nye faste og mobile rum i vognhallen
Malerværkstedet plan
Brugssituation eksempel I
Brugssituation eksempel II
Brugssituation eksempel III
Visualisering af de nye rum i vognhallen
Malerværksteder opstalter
1:20 snit med nye rum og porte
Eksisterende port
Ny glasport
De nye glasporte aktiverer uderummet
Stål og tekstil tilføres
Eksisterende træsøjle og ny stålprofil