Landsbyens Industriminder

Name
Astrid Højgaard Asmussen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2015
Transformation af tre fynske andelsmejerier


De danske andelsmejerier er levn fra en tid, hvor landsbysamfundene stod stærke og driftige. Men i perioden fra 1960’erne til 1980’erne lukkede stort set alle andelsmejerier, og en bygningsmasse på over 1.400 mejerier på landsplan stod uden funktion. 

Andelsmejeriet er en specialiseret bygningstypologi, som blev udviklet i samspil mellem mejeribrugets teknologi og tidens arkitektoniske stiltendenser. Da de lokale andelsmejerier lukkede, viste det sig, at den særlige bygning var en udfordring at udnytte på anden vis. Mange andelsmejerier er derfor revet ned, forfaldne eller forladte. 

Et af de mest karakteristiske kendetegn ved et mejeri, er skummesalen. Det dobbelthøje og gennemlyste rum, på midten af bygningen. Inderst beklædt med, typisk, gulvtegl, glaserede klinker på væggene og kalkede, antiseptiske overflader. Klinisk og rent. På toppen af skummesalen sidder udtrækshætten, den lader sollyset slippe ned i rummet og giver en helt kirkelig karakter, med de vælvede overflader.

Denne afgangsopgave indeholder tre forskellige indgreb, på tre fynske andelsmejerier, der hver især vil aktivere landsbyens glemte industriminder.

Denne afgangsopgave er lavet i fællesskab med Christa Maria Elnegaard.

For at udvælge andelsmejerier til bearbejdelse kontaktede vi Kulturstyrelsen, som for cirka 20 år siden havde igangsat en temaregistrering af mejeribygninger i Danmark, men den viste sig at være uopdateret og mangelfuld. Vi besluttede os derfor, for at udføre vores egen registrering af de fynske andelsmejerier, som vidensbank for besvarelsen af opgaven.

Registranten ses nedenfor.

Registrant over fynske andelsmejerier

1/4
Oversigtskort over tidligere og tilbageværende fynske andelsmejerier
Fotoregistrering af tilbageværende fynske andelsmejerier
arkitektonisk tidslinje
studier af skummesalens negative rum


Til vores opgave har vi udvalgt tre mejerier, som på hver deres måde repræsenterer nogle generelle problemstillinger — som vi gennem vores indgreb vil give løsningsforslag på. De eksemplificerer forskellige beliggenheder, mejerityper, funktioner og indgreb. For hvert af mejerierne har vi lavet en værdisætning som analyser mejeriets historie, tekniske tilstand og fænomenologiske virkning. Det har været vigtigt for os at arbejde med mejerierne som katalysator for udvikling af de lokale landsbyer. 

De tre nedslag
rue andelsmejeri

Rue andelsmejeri ligger naturskønt i et skovområde, ca. 20 km fra Odense.
Andelsmejeriet stod færdigt i 1916 og er arkitekttegnet.
Det oprindelige mejerikompleks er gennem tiden blevet udvidet af flere omgange. De mange tilbygninger, hvor af nogle mere vellykket end andre, har gjort at bygningen fremstår rodet og uoverskuelig både udefra og når man befinder sig i mejeriet.
Dette nedslag omhandler substraktion samt transformation.

1/10
Beliggenhed
nuværende tilstand
1:200 plan
forslag til ny planløsning
skummesalen
nuværende opmåling af facaden
forslag til ny facade
detalje af nye skodder
snit gennem skummesalen
ny eksteriør situation
ellinge andelsmejeri

Ellinge andelsejeriet ligger i udkanten en mindre landsby beliggende mellem Nyborg og Odense. Andelsmejeriet stod færdigt i 1929 og er arkitekttegnet.

Mejeridriften stoppede i 1962, og bygningen husede derefter en trævarefabrik, som har sat sit hårde præg på bygningen og der er gennem årene blevet bygget en del til mejerikomplekset. 
Dette nedslag omhandler substraktion samt en addition til komplekset.

 

1/15
Beliggenhed
nuværende tilstand
1:200 plan
forslag til ny planløsning
addition
skummesalen
restaurering af facaden
nuværende forhold - tilbygningen
nuværende forhold - mejeri komplekset
forslag til transformation af tilbygningen
snit gennem additionen
interiør rendering
facadens materialitet
terrazzo med teglskærver
nye gulvbelægninger
baaring andelsmejeri

Baaring andelsmejeri ligger centralt i landsbyen, som er en adelsby med mange gamle intakte gårde.
Andelsmejeriet stod færdigt i 1913 og er arkitekttegnet.
I dag ejes komplekset af en kunstner, der bor med sin familie i bestyrerboligen. Vi har fokuseret dette nedslag til at omhandle mejeriets ydre og dets tilstedeværelse i landsbyen.

 

 

 

1/14
beliggenhed
nuværende tilstand
baaring anno 1898
baaring anno 2015
nuværende tilstand
forslag til ny befæstning samt indsnævring af vejprofilet
snit gennem vejprofilet/skummesalen
befæstnings visualisering
detaljetegning af rundbænk
opmåling af nuværende facade
forslag til ny facade
detalje af nye perrondøre
detalje af nye vinduer
visualisering af det nye byrum