Landsbyens Industriminder

Name
Christa Maria Elnegaard
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2015

De danske andelsmejerier er levn fra en tid, hvor landsbysamfundene stod stærke og driftige. Men i perioden fra 1960’erne til 1980’erne lukkede stort set alle andelsmejerier, og en bygningsmasse på over 1.400 mejerier på landsplan stod uden funktion. En del af mejerierne er med tiden revet ned, men størstedelen står stadig i de danske landsbyer og rummer bolig, værksteder, mindre virksomheder og lager.

De efterhånden mere end 100 år gamle bygninger har en særlig plads i Danmarkshistorien. De spillede en central rolle i industrialiseringen af landbruget, gjorde den danske velfærdstat til en økonomisk mulighed og inspirerede til ligestilling og demokrati. Arkitektonisk er andelsmejeriet en unik bygningstype med rumlige oplevelser, bevaringsmæssige kvaliteter og gedigne materialer.

Projektet undersøger den nuværende tilstand på mejerierne og giver tre bud på hvordan denne bygningstype kan skabe udvikling i en moderne dansk landsby.

Afgangsopgaven er løst i samarbejde med Astrid Asmussen.

Registrant af fynske andelsmejerier

Rue Andelsmejeri

Rue Andelsmejeri ligger i et tæt skovområde, cirka 20 km fra Odense. Mejeriet er arkitekttegnet og opført i 1916. Det er et senklassisk andelsmejeri.

Efter mejeriet lukkede i 1964, var der i mange år smedværksted i komplekset, og siden 2005 har det stået tomt men er lejlighedsvis blevet lånt til en lokal forening, som arrangerer foredrag, teater og sælger grøntsagskasser. Vi ønsker at transformere mejeriet til et kulturhus, hvor foreningen for alvor kan arrangere begivenheder for lokalsamfundet.

Rue Andelsmejeri, Skummesal

Ellinge Andelsmejeri

Det tidligere Ellinge Mejeri ligger i udkanten en mindre landsby mellem Nyborg og Odense. Andelsmejeriet er et bedre byggeskik-mejeri og opført i 1929. Mejeridriften stoppede i 1962, og bygningen husede derefter en trævarefabrik. Bygningen ejes i dag af familien, som bor i mejeribestyrerboligen, og der er ingen planer for den tomme bygning.

Vi foreslår en transformation af bygningen til en mindre produktionsvirksomhed - nærmere bestemt et whisky/gin destilleri. En virksomhed i mejeriet vil skabe lokale arbejdspladser, og i forhold til mejeriets størrelse, giver det mening at satse på en produktion af kvalitetsprodukter.

Ellinge Andelsmejeri, Addition

Baaring Andelsmejeri

Baaring ligger øst for Middelfart, og er en adelsby med mange gamle gårde. I midten af landsbyen ligger det tidligere andelsmejeriet. Mejerikomplekset er opført i klassisk andelsmejeri-stil i 1913.

Vi har fokuseret dette nedslag til at omhandle mejeriets ydre og dets fremtoning i landsbyen. Vi ønsker at skabe et nyt og brugbart byrum foran mejeriet, og da bygningens facade vil have stor betydning for byrummets kvalitet, gennemfører vi en restaurering af mejeriets frontfacade.

Baaring Andelsmejeri, Byrum