Møblet i Det Foranderlige Kirkerum

Name
Signe Haupt
Education degree
Master
School
School of Design
Study programme
Furniture & Object
Year
2018

Landsbykirkerne er blandt Danmarks ældste bevarede bygninger som kan dateres helt tilbage til år 1150. Bevarelsen af denne kulturarv skyldes mest af alt at kirkerne har været samlingspunkt for de små landsbysamfund. Hvis vores landsbykirker skal bevares til fremtidige generationer, kræver det, at vi moderniserer brugen af kirkerummene, så flere kan få glæde af den kulturskat de indeholder. 

 

“Jeg vil designe et siddemøbel der imødekommer moderne og fremtidig flexibel brug af ældre kirkerum. Og derigennem værne om de eksisterende kirkebygninger og den kulturarv de rummer.”

 

In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Sustainable cities and communities (11)