MONTAGE

Name
Niels Jensen Guénec
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2016

Montage: Et studie af tektonik og transformation i bevaringsværdigt industribyggeri

 

Otto Busses Vej i København, også kendt som DSB’s tidligere Centralværksteder, er under forandring, og projektet udforsker stedets genanvendelsesmuligheder.

Mange af de eksisterende bygninger på området er af Kulturstyrelsen blevet fredet eller vurderet som af høj bevaringsværdi og udpeget som en del af 'Det Nationale Industriminde'. Derfor tvinges man til en stillingtagen til ny anvendelse og en bygningstransformation bliver aktuel.

Begrebet "Montage" intruduceres og defineres som 'udklip': En produktionsmetode til at selektere forskellige situationer på området. Altså ikke en helhedsplan, men en indskrivning i dette scenarie. Med tre nedslag udfolder projektet en stillingtagen til bygningsgenanvendelse og fortætning. 

Struktur, så Kultur

 

Med en fascination af industriarkitektur og tektonik søger projektet at studere struktur, der influerer rum, som opleves. Struktur, forstået som et arkitektonisk realiseret værk: En udveksling mellem det tektoniske niveau, samling og stoglighed, og det fænomenologiske niveau, nemlig lys og funktion.

Projektet undersøger to, i princippet arbitrære, programmer og genanvendelsesmuligheder for eksisterende bygninger på området samt en bygningsaddition. De tre cases handler hhv. om generelle bygningsforbedringer, funktionstømt bygning og fortætning; hertil et forskelligt udgangspunkt med undersøgelser af tre forskellige tektonikker, nemlig hhv. "sammenføjning", "stabling" og "plade". De tre bygningsprogrammer består af et sportsfacilitet, et schaulager og et madhus.

Montagen bliver således et slags idékatalog for anlægget og ikke nødvendigvis en manifestation af et bestemt program, men snarere en konstruktiv manual, der giver eksisterende byggeri en fleksibilitet til netop at rumme forskellige, nye anvendelsesmuligheder: Struktur, så kultur.

Alt dette sættes i system vha. farvekoder, tegningsnummerering og et ens format for samtlige tegninger, således montagen bliver et systematiseret opslagsværk for anlægget, Otto Busses Vej. 

 

Case 1: Vognværkstedet
Case 2: Kraftcentralen
Case 3: Madhuset
1:10.000 Situationsplan: Otto Busses Vej
Montage: Tegningsliste, farvekoder og projektbeskrivelse
Album
1:50 Opstalt
1:500 Plan
1:5 Snit
1:50 Snit
1:500 Plan
1:5 Opstalt
1:50 Snit
1:500 Plan
1:5 Snit